4.8 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Prepúšťanie dlhodobo neprinesie firmám rast zisku

Rok 2024 predstavuje pre firmy na Slovensku aj vo svete ďalšie výzvy. Odborníci upozorňujú, že klúčom k úspechu nie je prepúšťanie zamestnancov, ale skôr zameranie sa na efektívne riadenie režijných nákladov.

Juraj Janči, senior konzultant z nadnárodnej spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA), zdôrazňuje, že len malý počet firiem, približne 9 %, si vytvára dostatočnú kapacitu pre rast a inovácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobých cieľov.

Prepúšťanie ako rýchle riešenie na zníženie nákladov môže byť lákavé, avšak odborníci z ERA, ktorí sa už 30 rokov špecializujú na optimalizáciu nákladov a súvisiacich procesov, radia firmám, aby sa vyhýbali takýmto krátkodobým stratégiám. Firmy by mali skôr zvažovať dlhodobé dôsledky svojich rozhodnutí a sústrediť sa na udržateľný rozvoj.

Podľa Jančiho, po štyroch rokoch prispôsobovania sa trhovým podmienkam ovplyvneným pandémiou, infláciou a obavami z recesie, čelí mnoho firiem problému krátkozrakých rozhodnutí. Štúdie naznačujú, že len 43 % spoločností dosiahne zníženie nákladov v prvom roku, a len 11 % z nich dokáže udržať náklady nízke dlhodobo.

Janči upozorňuje, že základom úspechu nie je znižovanie nákladov za každú cenu, ale udržiavanie zdravej a dlhodobej stratégie firmy. Napríklad, prepúšťanie môže mať priamy vplyv na infláciu a výrobu, čo vedie k zvýšeniu cien tovarov a služieb. Firmy by sa mali sústrediť na alternatívne spôsoby zníženia nákladov, ako je efektívnejšie využívanie dodávateľských reťazcov.

Janči poukazuje na príklady, ako môžu firmy znižovať náklady bez negatívneho vplyvu na ich činnosť. Napríklad, prehodnotenie vzťahov s dodávateľmi môže priniesť úspory a efektivitu. Zároveň, správne riadenie zásob a využitie skladových priestorov môže viesť k významným finančným úsporám.

Zamerať sa treba na dodávateľov

Janči hovorí, že priemerná firma vynakladá približne 70 % svojich príjmov na dodávateľov. „V dnešnom rýchlo sa meniacom svete podnikania však môže byť ťažké zabezpečiť, aby dodávatelia dodávali neustále v súlade s potrebami firmy, a aby sa zároveň optimalizovali náklady,“ hovorí odborník ERA. Práve prehodnotením a zefektívnením vzťahov s dodávateľmi vie firma zmeniť náklady na dodávateľov, dosiahnuť efektívnosť a úspory, ktoré jej umožnia zmierniť prepúšťanie a opätovne investovať do rastu.

Janči potvrdzuje, že firmy napríklad často bojujú s prebytkom zásob, najmä so zastaranými či nepredajnými zásobami. Možnosti prognózovania a správne stanovenie kľúčových indikátorov, alebo KPI, dokáže zmeniť myslenie firiem a ich nastavenie.

Podobne v prípade nedostatočne využívanými skladovými priestormi, kde firma prichádza o zisk z titulu slabej vyťaženosti priestorov, ako aj zvýšiť očakávanú návratnosť investície, sa tieto dajú prenajať či predať sezónnym firmám, prípadne prenajať časť skladu spoločnosti elektronického obchodu, čo by umožnilo zasielanie tovaru priamo spotrebiteľom, a pod.

Aktuálne
Prečítajte si aj