27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Do roku 2040 môže v Nemecku zaniknúť až polovica poľnohospodárov

Podľa najnovšej prognózy banky DZ Bank sa očakáva, že počet poľnohospodárskych podnikov v Nemecku sa do roku 2040 zníži o viac ako polovicu. Prognóza prichádza v čase, keď sa nemeckí farmári prostredníctvom protestných zhromaždení snažia upozorniť na svoje finančné ťažkosti.

Portál Teraz.sk priniesol prognózu nemeckej DZ Bank, podľa ktorej budú malé farmy čoraz viac ustupovať veľkým priemyselným prevádzkam v dôsledku tlaku na znižovanie nákladov. Rastúce požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia, dobrými životnými podmienkami zvierat a riadením podniku vytvárajú na farmy čoraz väčší tlak. Ďalšími faktormi sú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nevyriešené otázky nástupníctva v rodinných farmách.

Počet poľnohospodárskych podnikov by mal klesnúť z 256 000 v roku 2022 na približne 100 000 v roku 2040. Priemerná veľkosť farmy sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí, pričom sektor bude čoraz viac charakterizovaný veľkými, kapitálovo náročnými podnikmi s modernými technológiami.

Výzvy a dlhodobý trend zániku

DZ Bank konštatuje, že rodinné farmy sú čoraz viac ohrozené zánikom, pričom ekologické poľnohospodárstvo a iné špecializácie môžu ponúknuť nové príležitosti. Zánik poľnohospodárskych podnikov pritom nie je novým fenoménom.

Odhaduje sa, že v roku 1949 bolo v Nemecku 1,8 milióna poľnohospodárskych podnikov. Súčasné protesty poľnohospodárov proti zníženiu dotácií na naftu upriamujú pozornosť na sektor, ktorý z pohľadu exportne orientovanej nemeckej ekonomiky stráca svoju dôležitosť. Farmári rázne poukazujú na fakt, že ich práca je nevyhnutná pre zabezpečenie domácich dodávok potravín.

Aktuálne
Prečítajte si aj