27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Schmitz Cargobull opäť s kladnou finančnou bilanciou

Výrobca prívesov a návesov Schmitz Cargobull čerpá kladnú bilanciu za finančný rok 2022/2023. Napriek ťažkým trhovým podmienkam a strate podnikania v Rusku spoločnosť zaznamenala tržby 2,6 miliardy eur, pričom v predchádzajúcom roku spoločnosť vygenerovala 2,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast tržieb o 13 percent.

Rozhodujúcim faktorom tu bola podľa výrobcu zvýšená efektivita v rámci spoločnosti. Vo vykazovanom období zisk pred zdanením a úrokmi dosiahol 108,5 milióna eur (predchádzajúci rok: mínus 15 miliónov eur). Na úrovni 4,1 percenta je marža pod cieľom päť percent. Napriek početným problémom s dodávateľskými reťazcami, ťažkosťami v zásobovaní materiálom a vysokými nákladmi spoločnosť Schmitz Cargobull napreduje v rozširovaní a flexibilizácii svojej medzinárodnej výrobnej siete.

Foto: Schmitz Cargobull

V minulom finančnom roku Schmitz Cargobull investoval do nového závodu v Zaragoze v Španielsku a rozšírenie kapacity nasledovalo aj v závodoch vo Veľkej Británii a Turecku. Ich ambicióznym cieľom je premeniť výrobné závody na inteligentné továrne. Spoločnosť očakáva, že tento krok povedie k zvýšeniu produktivity minimálne o tri percentá. Dôležité je aj virtuálne plánovanie výroby, výroba riadená dátami a do značnej miery digitálna logistika v továrňach.

Pomohli hlavne služby

Dôležitú úlohu v pozitívnom výsledku zohral podľa spoločnosti aj obchod s popredajnými a digitálnymi službami. Tržby v tejto oblasti sa v minulom finančnom roku vyšplhali celkovo na 403,9 milióna eur (predchádzajúci rok: 345,6 milióna eur), a to aj napriek výpadkom dodávateľského reťazca. Okrem toho možno v budúcnosti očakávať aj rast v obchodnej oblasti popredajných a digitálnych služieb v dôsledku narastajúcej digitalizácie dopravného priemyslu. Dá sa tiež predvídať, že počet vozidiel s telematickými systémami sa bude naďalej zvyšovať.

Foto: Schmitz Cargobull

Kľúčovým prvkom stratégie Schmitz Cargobull 2025 by však mala byť aj zisková udržateľnosť. Do popredia sa dostávajú najmä témy zachovania zdrojov a ochrany klímy. Systém udržateľnosti je preto zakotvený v celej organizácii a pomáha vytvárať pridanú hodnotu pre zákazníkov a znižovať stopu v rámci celého hodnotového reťazca.

Aktuálne
Prečítajte si aj