9.4 C
Bratislava
sobota, 20 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Nákladná doprava v EÚ zvyšuje svoje výkony

V roku 2022 zostala celková cestná nákladná doprava v EÚ na rovnakej úrovni ako v roku 2021, teda 1 920 miliárd tonokilometrov (tkm – vyjadruje prepravu jednej tony na vzdialenosť jedného kilometra). Vyplýva to zo štatistických údajov o cestnej nákladnej doprave, ktoré zverejnil Eurostat.

Po určitej nestabilite v prvom a druhom štvrťroku 2020 v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa cestná nákladná doprava v rokoch 2021 a 2022 nielen zotavila, ale v porovnaní s rokmi pred rokom 2020 zaznamenala aj nárast. Celková nákladná cestná doprava v EÚ zaznamenala vyšší výkon v prvom štvrťroku 2022 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka (+2,6 %) a malé poklesy v nasledujúcich troch štvrťrokoch (-0,6 %, -0,5 % a -1,6 %), čím sa celková preprava dostala na na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

Foto: Eurostat

V roku 2022 cestnej nákladnej doprave dominovali potravinárske výrobky, nápoje a tabak. Tento druh tovaru predstavuje 317 miliárd tkm (16,6 % z celkového počtu tkm). Táto skupina tovarov spolu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré dosiahli 203 miliárd tkm (10,6 %), predstavuje už viac ako jednu štvrtinu celkovej cestnej dopravy v tkm.

V rokoch 2021 až 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast vykonaných tkm pre „zariadenia a materiál používaný pri preprave tovaru“ (+7,4 %) a „poštu, balíky“ (+4,7 %). Na druhej strane zaznamenal značný pokles nábytok (-6,2 %), chemikálie, chemické výrobky a umelé vlákna (-6,1 %) a drevo a výrobky z dreva a korku (-5,3 %).

Medzinárodná nákladná doprava stále rastie

Analýza podľa typu prevádzky ukazuje, že v roku 2022 sa výkon medzinárodnej dopravy (v tkm) zvýšil o 1,0 % v porovnaní s rokom 2021, čo predstavuje jednu štvrtinu (25,4 %) celkovej cestnej nákladnej dopravy v EÚ. Od roku 2021 zaznamenal tento typ prevádzky výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2022 sa očakával prudší nárast výkonu dopravy, avšak hlavnými faktormi, ktoré minulý rok ovplyvnili, bola ruská invázia na Ukrajinu, ktorá ovplyvnila veľkosť pracovnej sily a zvýšila ceny pohonných hmôt.

Foto: Eurostat

Na úrovni prepravných tokov medzi jednotlivými krajinami medzi EÚ a mimo EÚ boli v roku 2022 dôležitými obchodnými partnermi Švajčiarsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo. Tri hlavné toky, pokiaľ ide o prepravené tony, boli medzi Švajčiarskom a Nemeckom (17,6 % celkovej tonáže cestnej dopravy EÚ/mimo EÚ), nasledoval tok medzi Nórskom a Švédskom (11,4 %) a tok medzi Švajčiarskom a Francúzsko (7,3 %).

V spolupráciEUROSTAT
Aktuálne
Prečítajte si aj