30.1 C
Bratislava
štvrtok, 18 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

MŽP dalo zelenú výstavbe tunela Karpaty

Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo výstavbu tunela Karpaty v masíve Malých Karpát. Tunel má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Envirorezort vydal záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Zverejnená dokumentácia ukazuje, že sa ministerstvo priklonilo k variantu projektu V3a.

Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo výstavbu tunela Karpaty v masíve Malých Karpát. Tunel má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Envirorezort vydal záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Zverejnená dokumentácia ukazuje, že sa ministerstvo priklonilo k variantu projektu V3a.

Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra má byť vybudovaný na trase Rača – Záhorská Bystrica, pričom začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. Projekt počíta aj s mostom, cez ktorý bude diaľnica D4 prechádzať ponad štátnu cestu I/2.

Úsek diaľnice má končiť v mimoúrovňovej križovatke Záhorská Bystrica, kde sa bude napájať na úsek Stupava Juh a križovatku diaľnic D4 a D2. Navrhovaný variant projektu spĺňa pôvodné zameranie trasovania diaľnice D4, teda veľkého diaľničného okruhu okolo Viedne a Bratislavy. Bratislavský samosprávny kraj už v minulosti hovoril o tom, že odklon tranzitnej dopravy z bratislavského obchvatu diaľnice D1 pocítia motoristi až po dobudovaní diaľničnej križovatky D1 a D4 a vybudovaní tunela Karpaty.

Aktuálne
Prečítajte si aj