22.5 C
Bratislava
utorok, 25 júna, 2024
46 300 1 430 18 600

Zákaz jazdy kamiónov: čo treba vedieť v roku 2023

Zákaz jazdy kamiónov určujú mnohé zákony a nariadenia, ktoré sa však medzi jednotlivými krajinami líšia. Spoločnosť Eurowag na svojej stránke zverejnila užitočný sumár, ktorý dopravcom a vodičom poskytuje prehľad o všetkom, čo je v tejto oblasti dobré vedieť v roku 2023.

Zákaz jazdy kamiónov predstavuje zákonné obmedzenie prevádzky ťažkých nákladných vozidiel na vymedzených cestách alebo počas určitého časového intervalu. Zvyčajne sa takýto zákaz zavádza najmä s ohľadom na uľahčenie voľnočasovej osobnej dopravy obyvateľov, prevenciu vytvárania dopravných zápch a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Popri celoročných zákazoch, ktoré sú v Európe známe predovšetkým počas víkendov, existujú aj zákazy v čase zvýšenej dopravy, napríklad počas prázdnin alebo počas štátnych sviatkov.

Európska a lokálna legislatíva

V Európskej únii je zákaz jazdy kamiónov vymedzený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a definuje pravidlá pre povolený čas jazdy, prestávky a dobu odpočinku vodičov zaisťujúcich cestnú nákladnú aj osobnú prepravu. Taktiež určuje pravidlá pre nákladné vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. Toto nariadenie sa ale primárne zameriava na zlepšovanie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti premávky na cestách. 

Zákaz jazdy kamiónov počas víkendov a sviatkov je naopak primárne v právomoci jednotlivých členských krajín EÚ. Takýto zákaz jazdy však musí byť v súlade s európskou legislatívou. Eurowag uvádza aj konkrétne príklady: Na Slovensku určuje zákaz jazdy pre nákladné vozidlá paragraf § 39 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v Českej republike je to paragraf § 43 ods. 1 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ozančovaný aj ako zákon o cestnej premávke.

V Nemecku je zákaz jazdy upravený v § 30 Zákona o cestnej doprave (Straßenverkehrsgesetz) a v príslušnej Vyhláške o zákaze jazdy (Fahrverbotverordnung). Poľsko upravuje zákaz jazdy v Zákone o prevádzke na cestách zo dňa 20. júna 1997, ktorý jasne stanovuje pravidlá a podmienky pre dopravu na všetkých verejných komunikáciách, uvádza Eurowag.

Odlišná je aj konkrétna úprava v jednotlivých členských krajinách. V závislosti od daného štátu sa líšia dni v týždni, počas ktorých zákaz jazdy platí (piatok, sobota, nedele a sviatky), časové rozpätie zákazu (hodina začiatku a konca zákazu počas jednotlivých dní) a napokon aj dni oficiálnych sviatkov. Dobrým príkladom sú Vianoce alebo Veľká noc. Kým dátum Vianoc a Veľkej noci je stanovený v celej Európe v podstate jednotne, štátne sviatky sa líšia veľmi výrazne.

Zákaz jazdy kamiónov v jednotlivých krajinách

Nakoľko každá krajina v Európe má svoju vlastnú právnu úpravu a pravidlá, odporúča sa všetko si skontrolovať ešte pred jazdou, aby ste sa vyhli zbytočným nechceným prekvapeniam ako sú pokuty alebo zbytočné prestoje niekde mimo domova. Ako je to teda so zákazom jazdy pre kamióny v jednotlivých krajinách? Tu je spomínaný sumár od Eurowag-u:

Slovensko

Zákaz jazdy vozidiel s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 tony a súprav (vozidiel s prípojným vozidlom) s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony sa u nás uplatňuje (podobne ako v ČR) na všetkých diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy. Platí vždy v nedeľu od polnoci do 22:00 hodiny. Počas veľkých letných prázdnin (od 1. júla do 31. augusta) sa navyše rozširuje aj na soboty v čase od 7:00 do 19:00 hodiny.

Česká republika

V Českej republike sa zákaz jazdy nákladných vozidiel a súprav s celkovou hmotnosťou vyššou ako 7,5 tony uplatňuje na všetkých diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy. Platí v nedeľu a vo sviatky po celý rok. Počas veľkých prázdnin (od 1. júla do 31. augusta) sa rozširuje aj na piatky od 17:00 do 21:00 hodiny a v sobotu od 7:00 do 13:00 hodiny. 

Nemecko

Zákaz jazdy v Nemecku platí pre vozidlá s najvyššou dovolenou hmotnosťou nad 7,5 tony. Celoročne platí v nedeľu a počas sviatkov od polnoci do 22:00 hodiny na všetkých cestách v Nemecku. Cez prázdniny od 1. júla do 31. augusta sa rozširuje aj na soboty od 7:00 do 22:00 hodiny. Zoznam sviatkov je uvádzaný vždy na kalendárny rok a pre rok 2023 ho Eurowag uvádza tu.

Poľsko

Na poľských cestách platí zákaz jazdy len pre nákladné vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton a len od 30. júna do posledného prázdninového víkendu, platí však na všetkých cestách. V tomto období platí zákaz vždy v piatok od 18:00 do 22:00 hodiny, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodiny a v nedeľu od 8:00 do 22:00 hodiny. Zákaz platí tiež večer pred sviatkami po celý rok od 18:00 do 22:00 hodiny a v deň sviatku od 8:00 do 22:00 hodiny.

Maďarsko

V Maďarsku platí zákaz jazdy pre ťažké nákladné vozidlá vždy v sobotu od 15:00 do 22:00 hodiny a v predvečer štátneho sviatku od 22:00 hodiny do 22:00 hodiny samotného sviatku. Počas prázdnin sa k tomu pridávajú aj nedele. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja pripadne na deň pred sobotou, platí obmedzenie jazdy nákladných vozidiel bez prerušenia od prvého až do posledného dňa, vždy od 8:00 do 22:00 hodiny. Eurowag pripomína, že v zimnom období neplatí tento zákaz pre vozidlá s motorom emisnej triedy Euro 3 a novšej.

Rakúsko

V Rakúsku platí všeobecne zákaz jazdy pre vozidlá s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 tony a pre súpravy (vozidlá s prípojným vozidlom) s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony vždy v sobotu od 15:00 do polnoci a v nedeľu a zákonom stanovené sviatky od polnoci do 22:00 hodiny. Z dôvodu obmedzenia hluku platí denný zákaz jazdy pre vozidlá nad 7,5 tony od 22:00 hodiny do 5:00 hodiny ráno, s výnimkou vozidiel s preukázanou nízkou hladinou hluku. Aj tieto vozidlá ale majú rýchlosť obmedzenú na max. 60 km/h. Eurowag dodáva, že okrem toho platí v taxatívne vymenované dni zvýšenej premávky zákaz jazdy na tirolských diaľniciach A12 (Inntal Autobahn) a A13 (Brenner Autobahn).

Kto má výnimky

Zákaz jazdy nákladných vozidiel má aj svoje výnimky. Majú ju vozidlá integrovaného záchranného systému (IZS), teda vozidlá záchrannej služby, polície a hasičov, ale aj zvláštne vozidlá na odstránenie chemických, radiačných a iných kontaminácií. Takisto sú zo zákazu vyňaté vozidlá patriace ozbrojeným silám, štátnej správe, colnej správe, pohraničnej stráži, dopravnej polícii, ako aj vozidlá určené na zaistenie jednorazových kultúrnych, športových a spoločenských akcií (napr. vozidlá na prevoz lodí, motocyklov alebo živých zvierat). 

Samozrejme, zákaz sa nevzťahuje na autobusy a ďalšie prostriedky verejnej dopravy. Napokon sú zo zákazu vyňaté aj vozidlá zabezpečujúce skaziteľný tovar. Ide napríklad o základné potraviny, lieky a zdravotnícky materiál či palivo, prípadne tovar podliehajúci skaze.

Ako môže so zákazom jazdy pomôcť Eurowag?

Eurowag je popredným poskytovateľom inteligentných riešení na optimalizáciu nákladnej cestnej dopravy v Európe. S riešeniami od Eurowag môžu vodiči realizovať platby mýta, výdavky na pohonné látky (palivo), ako aj ďalšie služby spojené s dopravou. V ponuke má Eurowag aj ďalšie služby, ktoré vodičom pomáhajú napĺňať zákonné normy či vyhlášky, ako aj dodržiavať zákaz jazdy.

Ak vodič alebo dopravca potrebuje overiť zákaz jazdy na európskych cestách, najlepším riešením sú služby riadenia vozového parku. Poskytujú prístup k povoleným jazdným časom všetkých vodičov v reálnom čase a dopravca môže trasy plánovať efektívnejšie, bez obáv pred zbytočnými pokutami a prehreškami proti európskej legislatíve. Kedykoľvek sa dá ľahko zistiť, koľko času strávil ten-ktorý vodič za dané obdobie za volantom, a dopravca si vie nastaviť notifikácie, ktoré ho budú informovať o vyčerpávaní tohto času.

ZdrojEurowag
Aktuálne
Prečítajte si aj