24 C
Bratislava
utorok, 25 júna, 2024
46 300 1 430 18 600

Problém: Štát nepodporuje dopravcov v prechode na alternatívne palivá

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) vydala nový report zameraný na elektrifikáciu cestnej nákladnej dopravy. Sumarizuje kľúčové aktuálne témy a poskytuje prehľad o súčasnom stave v tejto oblasti na Slovensku aj v zahraničí.

Súčasťou dokumentu je aj súbor odporúčaní založený na skúsenostiach vyspelých elektrifikovaných krajín, analýzu výziev a potrebných legislatívnych opatrení, ktoré smerujú k udržateľnejšej budúcnosti v oblasti ťažkej úžitkovej dopravy. Najalarmujúcejším zistením tohto reportu je hrozba možnej straty konkurencieschopnosti, ktorej môžu slovenskí dopravcovia v blízkej dobe čeliť.

Strata dobrej pozície

Podiel slovenských dopravcov na medzinárodnej preprave v Európskej únii bol v roku 2016 s objemom 30 tisíc milióntonokilometrov piaty najväčší. Do roku 2022 ale postupne klesal a po strate šestiny svojho výkonu sa prepadol na desiatu priečku, konštatuje riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský.

Podľa neho teraz hrozí slovenským dopravcom ďalšia strata trhov. Štát im totiž zatiaľ nijako nepomáha zostať konkurencieschopnými pri prechode na bezemisné vozidlá. Križanský uvádza ako príklad Nemecko, kde sa v decembri spúšťa mýtny systém zvýhodňujúci ekologické nákladné vozidlá. Tu ale pre úplnosť treba dodať, že nemecký mýtny systém si vyslúžil aj kritiku. Alternatívne vozidlá totiž zvýhodňuje, no zároveň zásadne zvyšuje ceny pre dopravcov, ktorí vo svojich flotilách zatiaľ využívajú konvenčné spaľovacie motory.

Nové pravidlá v Rakúsku a Nemecku

Nemecko a Rakúsko budú prvými krajinami, ktoré zavedú do praxe smernicu Eurovignette, podľa ktorej sa vo výpočte mýtnych poplatkov bude zohľadňovať aj objem emisií CO2. V praxi to napríklad znamená, že všetky vozidlá nad 18 t registrované pred 1. júlom 2019 budú v Nemecku automaticky patriť do najvyššej 1. triedy a už o niekoľko dní sa pre ne poplatky zvýšia o 83 % – z 0,190 na 0,348 eur/km.

Oproti nim elektrický kamión registrovaný v novembri 2023 nebude platiť žiadne mýto až do konca roka 2026, čo môže pre dopravcu za tento čas znamenať úsporu viac ako 100 000 eur v porovnaní s ťahačom poháňaným naftou, a to len na mýtnych poplatkoch. SEVA navyše spomína pravdepodobnosť, že smernicu Eurovignette čoskoro zavedú aj ďalšie krajiny, vrátane susedného Maďarska.

Ovplyvní to autodopravcov?

Dekarbonizácia nákladnej dopravy sa začína v Európskom priestore brať čoraz vážnejšie a slovenských autodopravcov to môže dostať pod medzinárodný konkurenčný tlak. Nadnárodní zadávatelia logistických výkonov a následne ich poskytovatelia začínajú požadovať istý podiel bezemisných vozidiel vo flotile dopravcov.

Cieľom je znižovanie uhlíkovej stopy výberom takých spoločností, ktoré sa snažia znižovať emisie. Emisie z cestnej dopravy totiž stále majú rastúci trend a nákladné vozidlá sa na nich podieľajú jednou štvrtinou. Ciele Európskej únie, známe ako Fit for 55, a aktuálne prerokúvaná revízia nariadenia upravujúceho emisie CO2 z ťažkých nákladných vozidiel, kladú zásadné požiadavky zamerané na transformáciu celého sektora.

Podpora štátu u nás chýba

Takáto transformácia sa však iba ťažko udeje bez podpory štátu, ktorá na Slovensku zatiaľ absentuje. SEVA preto vo svojom reporte navrhuje konkrétne formy podpory zo strany štátu, ako legislatívne opatrenia, daňové pravidlá aj návrh systému priamych dotácií, ktoré by pomohli preklenúť aktuálny veľký rozdiel v nákladoch na obstaranie vozidiel s elektrickým pohonom. Mnohé aktuálne problémy z tejto oblasti boli aj témou nedávnej konferencie o elektromobilite v ťažkej nákladnej doprave, ktorá sa konala v Šamoríne.

„Štát môže – a podľa nás aj musí – významne prispieť k prechodu na elektromobilitu, a to prostredníctvom cielených opatrení, ktoré uľahčia nákup a využívanie bezemisných nákladných vozidiel. Na časť z týchto opatrení môže pritom využiť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti,“ Patrik Križanský.

Report SEVA priniesol aj zaujímavú štatistiku o vnútroštátnej preprave na Slovensku. Až 63 % celkovej váhy je u nás prepravovanej do vzdialenosti 50 km. „Celý tento objem je možné realizovať už dnes pomocou na trhu dostupných elektrických nákladných vozidiel a ťahačov s dojazdom do 300 km, ktoré sa primárne nabíjajú v depách,“ tvrdí Križanský.

Dojazdy elektrických kamiónov sa budú ďalej zvyšovať. už dnes sa hovorí o reálnom dojazde na úrovni 500 km, takéto vozidlá majú prísť na trh od roku 2024. To by mohlo pomôcť uplatneniu elektrifikácie aj na dlhších vzdialenostiach, vyžaduje si to ale taktiež budovanie vysokovýkonných nabíjacích hubov pre nákladnú dopravu na hlavných európskych cestných koridoroch. Požaduje ich aj prijatá európska legislatíva zameraná na infraštruktúru pre alternatívne palivá.

Ďalšie zaujímavé dáta ukazujú aj najnovšie najnovšie štatistiky Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Predaj bezemisných elektrifikovaných ťažkých úžitkových vozidiel, medzi ktoré patria okrem nákladných áut a ťahačov aj autobusy, začína predovšetkým v západnej Európe rásť. Za prvé tri kvartály bolo v Európskej únii registrovaných 3 918 elektrických kamiónov, čo predstavuje nárast o 321,7 %. Okrem toho bolo registrovaných aj 3 405 plne elektrických autobusov.

Podľa Križanského sú takéto čísla priaznivým signálom pre celé odvetvie. Report SEVA o Elektrifikácií cestnej nákladnej dopravy má podľa neho slúžiť ako sprievodca na ceste k lepšiemu pochopeniu a implementácii elektrifikácie odvetví, ktoré je pre Slovensko tradične veľmi významné. „Sme pripravení komunikovať o našich návrhoch aj s novou slovenskou vládou a pozitívne vnímame pozornosť, ktorú elektromobilite venovala vo svojom programovom vyhlásení,“ uzatvára riaditeľ SEVA.

ZdrojSEVA
Aktuálne
Prečítajte si aj