4.8 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Norma Euro 7 zrejme poriadne predraží nákladné autá

Už od roku 2027  by sa na nákladné autá mala vzťahovať nová emisná norma Euro 7. Bude sa týkať nielen priamych emisií z motora, ale aj častíc z pneumatík a bŕzd. Okrem toho bude spárovaná s novým elektronickým systémom, ktorý bude kontrolovať svoje vlastné normy a opotrebovateľnosť príslušenstva. 

Európska únia pri oznámení tejto novinky odhadla aj náklady. Úrady vypočítali, že prispôsobenie nákladného vozidla norme Euro 7 bude stáť výrobcov v priemere 2 765 eur za kus. Problémom však je, že združenie výrobcov ACEA zverejnilo svoje výpočty, ktoré vyšli viac ako štvornásobne vyššie.

Detailnejšia kalkulácia

ACEA prípravou kalkulácie poverila špecialistov na podobné výpočty, firmu Frontier Economics. Jej experti porovnali výrobné náklady súčasných nákladných vozidiel Euro 6 s predpokladanými výrobnými nákladmi na vozidlá Euro 7. Zohľadnili sa aj investície do implementácie vozidiel, pričom sa do úvahy bral napríklad aj vývoj potrebných technológií či nákup potrebného vybavenia a strojov. Podľa výpočtov možno usúdiť, že nákladné vozidlo spĺňajúce normu Euro 7 bude v priemere o 11 707 eur drahšie ako jeho predchodca. Podobné to bude aj v prípade autobusov. Z toho väčšina výdavkov pôjde na náklady na vybavenie a investície. Nárast obstarávacích nákladov môže byť aj vyšší, keďže je potrebné počítať aj s maržou predajcov.

Potrebujeme Euro 7?

ACEA poznamenala, že EÚ má v súčasnosti „najkomplexnejšie a najprísnejšie normy pre emisie na svete“ a že s existujúcou Euro 6 „sú emisie výfukových plynov už len ťažko merateľné“. Z tohto je možné usúdiť, že Euro 7 nie je tou správnou cestou na ďalšie znižovanie emisií, pretože bude mať extrémne nízky dopad na životné prostredie, pri extrémne vysokých nákladoch. Jednou z možností je, že EÚ by sa mala zamerať na prechod na elektrifikáciu a zároveň nahradiť staršie vozidlá vysoko účinnými modelmi Euro 6. 

Náklady na vozidlo s normou Euro 7
Graf ACEA ukazuje porovnanie nákladov kalkulované združením výrobcov automobilov (Industry), stĺpce EC ukazujú kalkulácie pripravené Európskou úniou. Tabuľka vľavo znázorňuje náklady pre nákladné vozidlá a autobusy, vpravo pre osobné vozidlá a dodávky (Zdroj: ACEA)
ZdrojACEA
Aktuálne
Prečítajte si aj