21 C
Bratislava
nedeľa, 21 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Aké pohony autobusov sa najviac predávali v roku 2022?

V roku 2022 bol v Európe najrozšírenejším pohonom nových autobusov diesel. Až 67,3 % zo všetkých nových autobusov predaných v Európskej únii (EÚ) bolo poháňaných naftou. Je to o 1,5 % menej ako v roku 2021. Naopak, v raste pokračoval predaj elektrických autobusov, ktorých podiel stúpol z 10,6 % v roku 2021 na 12,7 % v roku 2022. Celkovo tvorili minulý rok vozidlá s alternatívnymi pohonmi 32,7% trhu s autobusmi. Údaje zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).

Dieselové a benzínové autobusy

Registrácie nových dieselových autobusov v EÚ (s výnimkou Bulharska a Malty, pre ktoré dáta neboli dostupné) klesli o 7,8 %, zaregistrovalo sa ich 18 500 kusov. Dieselové autobusy sú však stále najpopulárnejšími autobusmi spomedzi všetkých nových autobusov, so spomínaným podielom 67,3 % z celkového počtu nových predaných autobusov. Tri zo štyroch hlavných európskych trhov zaznamenali dvojciferné poklesy: Nemecko (-28.9%), Francúzsko (-21.4%) a Taliansko (-21.4%). Naopak, zásadný rast zaznamenalo Španielsko, kde registrácie nových dieselových autobusov vyskočili o viac ako polovicu (+52.2%). V celom európskom regióne sa minulý rok predali iba tri kusy autobusov poháňaných benzínom.

Vozidlá s alternatívnymi pohonmi

Predaj elektrických autobusov vzrástol minulý rok o 13,7 %, na 3 505 kusov. Predstavuje to spomínaný 12,7 %-ný podiel na celkových nových registráciách. Len pre úplnosť dodajme, že za elektrické autobusy sa považujú batériové elektrické vozidlá, vozidlá s palivovými článkami, predĺženým dojazdom (extended range) a plug-in hybridné vozidlá.

Najväčším trhom pre tento typ pohonu je Francúzsko, kde medziročný nárast dosiahol 26,4 %. Druhý a tretí najväčší trh z pohľadu objemu predaja, teda Nemecko a Dánsko, takisto zaznamenal silný rast (+10,1 % resp. +79,5%). Na týchto troch trhoch bolo spolu zaregistrovaných viac ako 50 % všetkých nových elektrických autobusov v Európe.

Pôdu pod nohami strácajú hybrdiné elektrické autobusy, ktorých predaj sa prepadol o 25,9 % a trhový podiel sa znížil z 10,3 % v roku 2021 na 8,1 % v roku 2022. Pokles bol spôsobený najmä prudkým prepadom v Nemecku (-25,3 %), nakoľko len samotný nemecký trh zodpovedá za takmer polovicu hybridných elektrických autobusov predaných v Európe.

Celkovo je 11,9 % všetkých nových autobusov registrovaných v Európe v roku 2022 poháňaných alternatívnymi pohonmi (vrátane zemného plynu, LPG, biopalív a etanolu), z ktorých najrozšírenenjší je zemný plyn. Francúzsko, najväčší trh pre tent otyp paliva, zaznamenal pokles -11,5 %, zásadné nárasty ale zaznamenali Taliansko (+112,6 %) a Španielsko (28,6 %). V celoeurópskom meradle to znamenalo rast o 8 %, na 3 262 zaregistrovaných vozidiel.

ZdrojACEA
Aktuálne
Prečítajte si aj