21 C
Bratislava
nedeľa, 21 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Mýto v Nemecku: Zmena emisnej a váhovej triedy

Mýto v Nemecku sa mení a nemecká Federálna vláda v rámci toho pripravila nový návrh legislatívy spolu s dodatkom, ktorý v nemeckom mýtnom systéme (BFStrMG) špecifikuje CO₂ emisné triedy. Ako nová tarifná trieda bude uvedený od 1. decembra 2023. Základom pre váhovú kategóriu bude maximálna technicky prípustná celková hmotnosť vozidla. V článku sme zosumarizovali detaily.

Triedu CO2 a maximálnu technicky prípustnú celkovú váhu vozidla si zákazník môže overiť na tomto portáli. Pre všetky vozidlá v systéme Toll Collect je štandardne nastavená emisná trieda 1. Vozidlá s prvou registráciou po 1. júli 2019 však majú nárok na lepšiu emisnú triedu. Na portáli si zákazník dokáže overiť, v ktorej emisnej triede je jeho vozidlo registrované. Rovnako tu môže požiadať o zmenu emisnej triedy alebo nahrať potrebné dokumenty ako registračný certifikát vozidla, CIF, CoC a pod.). Aby ste platili správne mýto v Nemecku, Toll Collect odporúča zákazníkom skontrolovať si emisnú triedu ich vozidiel čo najskôr.

Mýto v Nemecku aj so zmenou váhových kategórií

S predstavením emisných tried prichádza aj maximálna technicky prípustná celková váha vozidla (položka 1 v registračnom certifikáte). Slúži ako smerodajný údaj pre zaradenie do váhovej kategórie. Nahrádza celkovú váhu vozidla (GVW, položka č. 2 v registračnom certifikáte), ktorá sa využívala v minulosti. Pre niektoré vozidlá to môže znamenať, že sa ocitnú vo vyššej váhovej kategórii alebo budú platiť ďalšie poplatky.

Pre vozidlá, v ktorých sa maximálna prípustná celková váha momentálne neuvádza, prebral Toll Collect údaje o váhe z kolonky celková váha vozidla (GVW). Aj tu sa zákazníkm odporúča skontrolovať si váhovú kategóriu, aby po 1. decembri 2023 platili správne mýto. Prehľad svojich vozidiel nájdete na tejto stránke. Kliknutím na tlačidlo upraviť (Edit) v ľavom stĺpci otvoríte prehľad, v ktorom je možne zmeniť emisnú triedu aj maximálnu prípustnú celkovú váhu vozidla.

Od pondelka do piatku funguje od 7:00 ráno do 19:00 večer aj zákaznícka linka, ktorej medzinárodné číslo je 008000 222 26 28. Poradiť vedia v Toll Collecte aj na emailovej adrese [email protected].

Aktuálne
Prečítajte si aj