10.3 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Nemecké mýto pre nákladné vozidlá sa rozšíri

Nemecké mýto čakajú zmeny. Spolkový vládny kabinet rozhodol o zavedení mýta viazaného na množstvo emisií CO2 od 1. decembra 2023 a mýta pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony od 1. júla 2024. Spolková vláda plánuje od 1. decembra 2023 zaviesť diferenciáciu mýta pre nákladné vozidlá založenú na emisiách CO2 a od 1. júla 2024 mýto pre nákladné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony.

Predmetom tejto úpravy zákona sú viaceré zmeny. Triedy emisií CO2 sa zavedú ako nové tarifné charakteristiky. To znamená, že v budúcnosti má sadzba mýta na kilometer závisieť aj od toho, aké množstvo oxidu uhličitého (CO2) vypúšťa vozidlo do ovzdušia. Táto nová systematika vychádza podľa spoločnosti Toll Collect z predpisu platného v celej EÚ.

Toll Collect pripravuje aj technickú implementáciu. Niektoré úpravy je možné vidieť už teraz. Napríklad trieda emisií CO2 je už súčasťou zúčtovacích dokumentov. V dôsledku prítomnosti ďalšieho stĺpca „Trieda CO2“ môže byť potrebné prispôsobenie spracovateľských programov. Nové vzory dokumentov a príslušné vysvetlivky sa dajú stiahnuť tu:

Spoločnosť Toll Collect v priebehu nasledujúcich týždňov ku všetkým doteraz zaregistrovaným vozidlám priradí triedu emisií 1. Pomocou vyhľadávača triedy emisií si môžu zákazníci skontrolovať, do ktorej triedy emisií CO2 je príslušné vozidlo zaradené. Od júla 2023 bude potom možné priamo na zákazníckom portáli požiadať o zmenu triedy emisií pre každé vozidlo.

So zavedením tried emisií bude ako základ pre zaradenie do hmotnostnej triedy namiesto doterajšej maximálnej povolenej celkovej hmotnosti (kolónka F.2 v osvedčení o evidencii vozidla) použitá najvyššia technicky prípustná hmotnosť ťahača a prípadne prívesu (kolónka F.1 v osvedčení o evidencii vozidla). V dôsledku toho môžu mýtnemu podliehať vozidlá, ktoré sú „odľahčené“, čiže podľa kolónky F.2 sa nachádzajú pod hranicou 7,5 tony, no podľa kolónky F.1 sú nad ňou. V súlade s tým môžu vozidlá tiež patriť do vyššej hmotnostnej triedy, než do akej patrili doteraz.

Zohľadnenie triedy znižovania emisií pevných častíc (PMK) sa ruší, čo je relevantné pre mýtne emisné triedy 3 (Euro 2 + PMK 1) a 4 (Euro 3 + PMK 2). Vozidlo s PMK tým pádom od 1. decembra 2023 už nebude zaradené do lepšej mýtnej emisnej triedy.

Mýtna povinnosť pre vozidlá nad 3,5 tony od 1. júla 2024

Od júla 2024 má byť zavedená mýtna povinnosť pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Základom pre mýtnu povinnosť potom bude najvyššia technicky prípustná hmotnosť ťažného vozidla/ťahača.

Toll Collect podľa svojho vyhlásenia pripraví aj pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony technické riešenie a včas poskytne palubný prístroj, ktorý vozidlám bez dostatočných montážnych rámikov DIN umožní automatický výber mýta. Ako Toll Collect dodáva, pre poskytnutie kompetentnej podpory a pomoci sú k dispozícii certifikovaní servisní partneri.

Pre remeselníkov a remeselné prevádzky bude platiť výnimka. Aktuálne sa pracuje na online riešení, pomocou ktorého budú môcť remeselníci prostredníctvom vhodných dokladov vierohodne preukázať, že vozidlá v ich prevádzke sú používané výlučne v súlade s podmienkami „výnimky pre remeselníkov“. V rámci pravidiel týkajúcich sa dôb jazdy a dôb odpočinku a kvalifikácie vodičov z povolania pre vozidlá remeselníkov už existujú príslušné výnimky.

Ustanovenia týkajúce sa mýta pre alternatívne pohony

Nákladné vozidlá s pohonom na CNG/LNG budú od januára 2024 regulárne podliehať mýtu. Bezemisné vozidlá, akými sú vozidlá s elektrickým pohonom, vozidlá so spaľovacím pohonom na vodík a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami zostávajú oslobodené od mýta do konca roka 2025. Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou do 4,25 tony sú dokonca od mýta oslobodené natrvalo.

Od 1. januára 2026 je nutné v prípade vyššie uvedených bezemisných vozidiel uhrádzať len 25 percent čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru plus čiastkových sadzieb mýta za zaťaženie hlukom a znečistenie vzduchu.

Spoločnosť Toll Collect aktuálne pripravuje technickú implementáciu a v priebehu nasledujúcich mesiacov bude postupne a špecificky pre jednotlivé cieľové skupiny informovať o plánovaných zmenách.

Návrh zákona a ďalšie informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá a podporných programov spolkového ministerstva digitálnej infraštruktúry a dopravy zameraných na ekologické úžitkové vozidlá onedlho nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne
Prečítajte si aj