27.1 C
Bratislava
nedeľa, 21 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Český Lidl začal jazdiť na bioLNG

Spoločnosť Lidl ako prvá na českom trhu začala využívať pri svojich prepravách skvapalnený biometán (bioLNG), čím redukuje emisnú stopu svojich kamiónov oproti naftovým vozidlám až o 95 %.

Táto iniciatíva sa mohla zrealizovať aj preto, že v Českej republike majú sieťou LNG čerpacích staníc. Spravuje ju firma GasNet, ktorá ako jediná na tamojšom trhu poskytuje obnoviteľný plyn pre nákladnú dopravu.

Foto: GasNet

Rýchle a jednoduché riešenie

Pre podnikateľov v sektore rýchloobrátkového tovaru, kde kľúčovú úlohu zohráva efektívna logistika, ponúka prechod na bioLNG rýchle a jednoduché riešenie pre okamžité zníženie emisnej stopy z dopravy. Firmám to umožňuje napĺňať ich záväzky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ESG, ktoré sú v dnešnom podnikateľskom svete čoraz dôležitejšie.

Filip Dostál z GasNetu hovorí, že Lidl, najväčší obchodný reťazec v ČR, je ich prvým zákazníkom, ktorý prešiel na obnoviteľný skvapalnený biometán, čím potvrdzuje svoje hodnoty udržateľnosti a zodpovedného prístupu. Záujem o bioLNG stúpa a očakáva sa, že k Lidlu sa pripoja ďalší veľkí hráči na trhu.

LNG motory sú vhodnou alternatívou

Motor poháňaný skvapalneným zmeným plynom, teda LNG, vypúšťa o 70 % menej oxidov dusíka než naftový motor a neuvolňuje pevné častice, čo zlepšuje kvalitu ovzdušia. Navyše, LNG motor je o 9 dB tichší než jeho naftový ekvivalent.

Foto: GasNet

Eliška Froschová Stehlíková z Lidl Česká republika zdôrazňuje, že skvapalnený biometán výrazne prispieva k zníženiu emisnej záťaže a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Lidl plánuje do konca roka zaradiť do prevádzky minimálne desať vozidiel na bioLNG, čím podporuje technológie zlepšujúce životné prostredie.

BioLNG, vyrábaný zo zvyškov potravín, poľnohospodárskeho odpadu alebo kalu z odpadových vôd, dokáže v porovnaní s dieselom znížiť emisie CO2 až o 95 %. Lidl je prvým veľkým českým hráčom, ktorý vstupuje do priamej spolupráce s jediným dodávateľom bioLNG na trhu.

Foto: GasNet

Dopyt sa zvyšuje

Dopyt po udržateľnej doprave rastie, pričom bioLNG je momentálne jediným palivom, ktoré môže efektívne reagovať na túto potrebu. Z hľadiska ESG stratégií a cieľov zodpovedného podnikania majú klienti záujem o zníženie emisnej stopy nielen vo výrobe, ale aj v distribúcii svojich produktov. Česká republika sa zaviazala plniť klimatické ciele EÚ, ako je zníženie emisií skleníkových plynov v doprave o 14,5 % alebo dosiahnutie 29 % podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Prechod na LNG alebo pokročilejší bioLNG má ekonomické opodstatnenie, najmä vzhľadom na emisné povolenky, ktoré sa od roku 2027 budú týkať aj cestnej dopravy. Už teraz sa s nákladmi na emisie stretávajú dopravcovia pri tankovaní v Nemecku. Rozšírené využívanie LNG a bioLNG je jedným z riešení tejto problematiky. Tahače Lidlu tankujú bioLNG na šiestich staniciach GasNetu v Českej republike.

ZdrojGasNet
Aktuálne
Prečítajte si aj