21.8 C
Bratislava
pondelok, 22 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Dáni od januára testujú extra dlhé súpravy

Dánsky úrad pre dopravu oznámil testovanie kombinácií nákladných vozidiel s dvojitým prívesom, známych ako EMS2, na vybraných úsekoch ciest v Dánsku. Toto rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2024, je výsledkom zmien v článku 70a Zákona o cestnej premávke, umožňujúcich spojenie viacerých prívesov v kombinácii nákladného vozidla s dvojitým prívesom.

Kombinácia nákladného vozidla EMS2 zahŕňa nákladné vozidlo s dvoma prívesmi, pričom zadný príves je pripojený k prednému pomocou tzv. dolly. Kľúčovým cieľom tejto iniciatívy je umožniť spoločnostiam maximalizovať využívanie ich vozidiel, čím sa znižuje potreba významných investícií na to, aby sa mohli do skúšobného programu zapojiť.

Nový legislatívny predpis

Na splnenie technických požiadaviek skúšobného programu zaviedol Dánsky úrad pre dopravu nový predpis, ktorý špecifikuje aspekty súvisiace s interiérom, vybavením, čítaním, váhou, rozmermi a výhľadom vozidiel. Tieto predpisy sú podrobne uvedené v zákone č. 1570 z 12. decembra 2023 s názvom „Experiment s kombináciami vozidiel s dvojitým prívesom“.

Podľa nových pravidiel môžu mať kombinácie nákladných vozidiel s dvojitým prívesom maximálnu dĺžku 34 metrov a hmotnosť až 72 ton. Táto regulácia umožňuje spoločnostiam prepravovať dva prívesy jedným nákladným autom, čo by mohlo viesť k efektívnejším a udržateľnejším prepravám.

ESC aj EBS sú nevyhnutnosťou

Predpis ďalej špecifikuje rôzne technické aspekty vrátane požiadaviek na systém elektronickej stability (ESC), viditeľnosť, brzdy, výkon motora, karosériu, konštrukciu a prípojné zariadenia. Uvádza sa v ňom, že všetky vozidlá v takýchto súpravách musia mať brzdový systém (ABS) a elektronický brzdový systém (EBS), čím sa zaistí bezpečnosť počas prevádzky.

Pokiaľ ide o dĺžku, kombinácia nákladného vozidla s dvojitým prívesom nesmie presiahnuť 32 metrov, s výnimkou tých, ktoré sú ťahané nákladnými vozidlami používajúcimi alternatívne palivá, sú vybavené schválenými aerodynamickými zariadeniami alebo predĺženými aerodynamickými kabinami. Vtedy môžu mať maximálnu dĺžku 34 metrov.

Na zabezpečenie dodržiavania predpisov predpis ukladá, aby príslušná dokumentácia, vrátane registračných osvedčení pre každé vozidlo a všetkých ďalších požadovaných záznamov, bola počas cestovania vo vozidle a na požiadanie bola predložená autorizovaným kontrolným orgánom.

Porušenie uvedených predpisov by však mohlo podľa článku 25 spomínaného predpisu viesť k pokutám. Kontrola dodržiavania týchto pravidiel má za cieľ udržiavať bezpečnostné štandardy a dodržiavanie parametrov skúšobného programu.

Aktuálne
Prečítajte si aj