27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Bude preprava po cestách ešte dôležitejšia?

Podľa údajov Štatistického úradu SR tvorí cestná preprava tri štvrtiny z celkového objemu prepravy tovaru na Slovensku. Všetky významné logistické centrá a logistické HUB-y sú situované pri diaľničných ťahoch.

Kapacita železničnej nákladnej prepravy na Slovensku je dlhodobo nízka. Môže za to najmä limitujúca infraštruktúra, ktorá komplikuje prepravu po koľajniciach nielen doma ale aj smerom do a zo zahraničia. Železnice na rozdiel od cestnej prepravy nedokážu pružne reagovať na nepredvídané okolnosti a výluky. Presmerovať tovar na alternatívne trasy býva komplikované.

Cena prepravy zohľadňuje mnohé faktory

Cenu za prepravu ovplyvňuje celý rad faktorov, ako obnova flotíl alebo legislatíva. Železničná preprava je ekologickejšia, prísnejšie emisné pravidlá ale nútia dopravcov inovovať svoje flotily na ekologickejšie pohony. Postupne sa buduje sieť nabíjacích staníc pre elektromobily a hybridné vozidlá a pribúdajú aj čerpacie stanice na LPG, CNG a iné ekologickejšie palivá, ako HVO.

„Indexácia cien prepravy neprebieha kontinuálne a hlavne pri zmluvných cenách sa indexuje iba cena pohonných hmôt, nakoľko ceny ropy nie sú stabilizované,“ vysvetľuje Marek Kukučka, National Road Logistics Manager, Kuehne+Nagel Slovensko. Podľa neho už je cítiť aj dopady tzv. „Mobility Package & Posted Workers Directive“, teda nových pravidiel o vysielaní vodičov v cestnej doprave.

Niektoré trasy sa musia plánovať inak ako pred platnosťou smernice. Platí to predovšetkým pre prepravy v západnej Európe, ktoré vykonávajú dopravcovia z východnej Európy. Tí si musia plánovať pravidelné cesty na svoju bázu. „Do platnosti vstupujú aj nové vyššie sadzby mýta, ktoré už zohľadňujú environmentálne ciele Európskej únie, čiže aj znižovanie emisií,“ hovorí Kukučka. Udržateľnosť a environmentálna zodpovednosť sú podľa neho aj súčasťou stratégie Roadmap 2026, ktorú si v Kuehne+Nagel nastavili. Tento rok uviedli do praxe niekoľko riešení dekarbonizácie, napríklad systém Kuehne+Nagel RoadLOG, ktorý pomáha plánovať a optimalizovať prepravu tovaru.

Čistý obrat obchodnej jednotky Road Logistics za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahol 2,85 miliardy EUR s EBIT 125,41 miliónov EUR. Prepravené objemy zásielok ovplyvnilo ekonomické spomalenie na kľúčových trhoch najmä v Európe. Spoločnosť očakáva, že objemy cestnej prepravy sa do konca roka 2023 ešte mierne navýšia, čím sa alikvotne zvýši aj cena.

Na ceste k trvalej udržateľnosti

Kuehne+Nagel uviedla do praxe riešenie znižovania emisií v rámci vlastného hodnotového reťazca, teda carbon insetting s názvom Book & Claim. Ide o produkt pre zákazníkov, ktorí využívajú cestnú prepravu a nakupujú hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (HVO). „V záujme dekarbonizácie cestnej logistiky vnímame HVO iba ako premosťujúce riešenie na ceste k elektrickým nákladným vozidlám. Tie budú už čoskoro súčasťou ponuky Book & Claim,“ hovorí Radoslav Miko, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel Slovensko.

Kuehne+Nagel vníma cestnú prepravu ako stále dôležitú súčasť ekonomiky, a to aj vzhľadom na spomínané obmedzenia železničnej infraštruktúry a absenciu riečnej kontajnerovej prepravy. Počas októbra divízia Road Logistics Kuehne+Nagel Slovensko dokázala zvládnuť aj prepravnú špičku tovarov pred tzv. Black Friday, ktorý bol tento rok rozhodujúcim časom pre nákup vianočných darčekov za výhodné ceny.

Aktuálne
Prečítajte si aj