27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Kuehne+Nagel rozširuje ponuku o ďalší produkt s nižšími emisiami

Spoločnosť Kuehne+Nagel pokračuje vo svojom úsilí znižovať emisie CO2 a najnovšie do svojho portfólia služieb pridala riešenie znižovania emisií v rámci vlastného hodnotového reťazca, tzv. carbon insetting s názvom Book & Claim.

Toto riešenie sa týka zákazníkov, ktorí využívajú cestnú prepravu a nakupujú hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (HVO). HVO sa vyrába hydrogenovaním rastlinných olejov a odpadu. Ide v podstate o ekologickú alternatívu nafty, no emisie CO2 pri využití HVO sú o 90 % nižšie ako pri spaľovaní nafty.

Ekologická ponuka Kuehne+Nagel

Riešenie Book & Claim dopĺňa už existujúcu ponuku Kuehne+Nagel pre námornú a leteckú logistiku. Teda biopalivá pre námornú dopravu a udržateľné letecké palivo (SAF). Komplexným riešením Book & Claim chce logistický špecialista podporiť dosahovanie vedecky podložených environmentálnych cieľov a urýchliť znižovanie emisií v odvetví logistiky.

Pri vývoji riešenia Book & Claim pre HVO spolupracovala Kuehne+Nagel s niekoľkými externými spoločnosťami, aby spoločne otestovali a overili vedeckú a metodologickú robustnosť konceptu. Odborné znalosti tímu Kuehne+Nagel, vybudované prostredníctvom ponuky v námornej a
leteckej logistike, dali projektu pevné základy.

Súčasť strategického plánu

Rozšírenie ponuky dekarbonizácie pre zákazníkov je súčasťou strategického plánu s názvom Roadmap 2026, ktorým sa Kuehne+Nagel riadi. Spoločnosť chce napĺňať environmentálne ciele svojich zákazníkov, preto tí, ktorí nakupujú HVO, môžu teraz znížiť emisie CO2 vo svojom dodávateľskom reťazci.

Podľa Hansjörga Rodiho, člena predstavenstva pre cestnú logistiku v Kuehne+Nagel, sa týmto krokom zvýši dopyt a tlak na širšiu ponuku nízkoemisných technológií, a v konečnom dôsledku to povedie k urýchleniu dekarbonizácie cestnej prepravy.

V prvej fáze bude riešenie Book & Claim pre HVO k dispozícii pre zákazníkov v Európe. V budúcom roku je v pláne rozšírenie mimo Európu. Tím Kuehne+Nagel navyše pracuje aj na integrácii elektrických vozidiel. Spoločnosť vníma HVO iba ako premosťujúce riešenie k elektrickým nákladným vozidlám, na ktoré sa chce sústrediť v budúcnosti. Prvé výsledky plánujú predstaviť už koncom tohto roka.

Aktuálne
Prečítajte si aj