21 C
Bratislava
nedeľa, 21 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Znižujeme závislosť od Číny, trendom je nearshoring

Nielen európske firmy si za posledné desaťročia zvykli na úzku spoluprácu s dodávateľmi z Číny, Indie a ďalších ázijských krajín. Tieto dodávateľské reťazce ale v poslednej dobe oslabilo viacero nečakaných zmien. Navyše, odhalili aj ich relatívnu krehkosť.

Vplyvom rastúcich cien práce aj prepravy dochádzalo k výpadkom a oneskoreniam, a tak sa do popredia opäť dostal tzv. „nearshoringu“, teda presúvanie dodávateľských reťazcov do blízkych krajín. 

Nearshoring prináša nižšie náklady

Jedným z hlavných lákadiel nearshoringu sú nižšie náklady na pracovnú silu a logistické operácie. Zásadne sa skracuje fyzická vzdialenosť medzi firmou a partnerom, zjednodušuje sa riadenie projektov a rýchlejšie sa riešia prípadné problémy. Krajiny zapojené do nearshoringu navyše často zdieľajú podobné pracovné normy, čo zjednodušuje správu tímov a zvyšuje efektivitu komunikácie. Nemenej dôležitá je tiež kultúrna blízkosť, ktorá môže výrazne prospieť obchodným vzťahom a efektívnejšej spolupráci.

„Zmysel presúvania výroby do Európy spočíva hlavne v tom, že sa tak dá efektívne predísť narušeniu a výpadkom dodávateľských reťazcov. Naviac sa týmto spôsobom skracuje doba prepravy. Ďalšou výhodou je znižovanie skladových zásob a s tým súvisiacich nákladov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Česko a Slovensko Jakub Trnka.

Čína bude dôležitá, firmy ale hľadajú možnosti

Trnka hovorí, že v súčasnosti môžeme pozorovať čiastočný odklon od ázijských dodávateľov a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať. Napriek tomu budú podľa Trnku ázijské krajiny na čele s Čínou budú určite aj naďalej hrať dôležitú úlohu vo svetových dodávateľských reťazcoch.

Presúvanie týchto reťazcov z druhej strany sveta bližšie k spotrebiteľovi môže prísť vhod napríklad spoločnostiam, ktoré predávajú rychloobrátkové oblečenie, teda „fast fashion“, kde je rýchlosť kľúčovým faktorom. Nearshoring je vhodný aj v prípade dodávania automobilových dielov a ďalších produktov, ktoré podliehajú silnej domácej regulácii a sú náchylné k výpadkom.

Príkladom narušení je aj situácia v Červenom mori

Príkladom takéhoto narušenia sú súčasné útoky na námornú dopravu v Červenom mori zo strany extrémistov. Automobilky Tesla a Volvo nútia pozastaviť časť výroby v Európe. Podľa experta Sama Fioraniho z AutoForecast Solutions naviac určite nejde len o tieto dva prípady. „Nedá sa veriť tomu, že by títo výrobcovia boli sami. Sú iba prví, ktorí reflektujú tento závažný problém,“ uviedol Fiorani pre Reuters.

Pre Slovensko a krajiny strednej Európy sa nearshoring hodí hlavne vďaka nižšej cene za prácu oproti západnej Európe a rýchlejšiemu dodaniu tovaru. „Nearshoring je z nášho pohľadu výhodný hlavne pre logistiku tovaru zo segmentu automotive a elektroniky, primárne pretože znižuje riziko krízy plynúcej z výpadkov. Menej vhodné sú potraviny. V ich prípade je lepšie, keď sa spracovávajú tam, kde sa pestujú,“ vysvetľuje marketingová manažérka spoločnosti Raben Logistics Slovakia Tímea Pospišová. 

Aktuálne
Prečítajte si aj