23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Intermodálna preprava je budúcnosť, no Slovensko je v nej na chvoste Európy

Intermodálna preprava sa často zamieňa za multimodálnu a kombinovanú prepravu. Správnym vysvetlením je, že intermodálna preprava je súčasťou multimodálnej prepravy, pričom multimodálny znamená, že sú pre jednu zásielku využité aspoň dva rozdielne spôsoby dopravy, napríklad loď a vlak, alebo lietadlo a nákladné vozidlo.

Ak sa však využívajú iba štandardné prepravné jednotky, zvyčajne sú to kontajnery, ide o intermodálnu prepravu. Kombinovaná preprava je potom špeciálny prípad intermodálnej prepravy, pri ktorej sa objem tovaru v prepravných jednotkách nemení a tovar väčšiu časť cesty absolvuje železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou. 

Foto: Kuehne+Nagel

Slovensko v intermodálnej doprave zaostáva

Ministerstvo dopravy a výstavby SR považuje intermodálnu a kombinovanú dopravu za dôležitú hlavne pri preprave na veľké vzdialenosti. Platí to vnútroštátne aj medzinárodne. Aj v aktuálnom grafikone má ale prioritu osobná preprava pred nákladnou.

„Na Slovensku žiaľ nemáme celkové súhrnné štatistické dáta o druhoch prepravy, o počte prepravených kontajnerov a návesov a ani druhoch prepravovaného tovaru. Zo skúseností a našich dát však vieme vyvodiť, že vo využívaní intermodálnej dopravy v Európe má Slovensko ešte značné rezervy,“ hovorí generálny riaditeľ Kuehne+Nagel Slovensko Radoslav Miko.

Foto: Kuehne+Nagel

Obľúbenou intermodálnou prepravou je kombinácia námornej a cestnej dopravy. Kuehne+Nagel dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou METRANS Group, ktorej terminál v Dunajskej Strede zaznamená mesačne až 60-tisíc preložených kontajnerov.

„Naše partnerstvo so spoločnosťou Kuehne+Nagel v oblasti intermodálnej prepravy je príkladom vzájomne prínosnej spolupráce, ktorá rozširuje možnosti ponúknuť zákazníkom efektívne, flexibilné a ekologicky šetrné logistické riešenia. Je to partnerstvo, ktoré vedie k inováciám. Umožňuje nám poskytovať služby, ktoré nielen spĺňajú, ale často aj prekonávajú očakávania našich zákazníkov,“ hovorí CEO METRANS Group Peter Kiss.

Foto: Kuehne+Nagel

Intermodálna preprava je ekologická

Intermodálna preprava je spomedzi rôznych druhov prepráv veľmi perspektívna a do budúcnosti aj podporovaná zo strany Európskej únie (EÚ). Tá má ambíciu v súlade s tzv. Bielou knihou EÚ do roku 2023 presunúť až 30 % cestnej prepravy nad 300 km na železničnú, prípadne vodnú prepravu a o viac ako 50 % do roku 2050 (oproti roku 2005).

Práve intermodálna preprava a v rámci nej najmä kombinovaná preprava znižujú emisie CO2 a potrebu prepravy nákladu po cestách. Kapacity komerčných terminálov sú dostatočné a pokrývajú stúpajúci dopyt po intermodálnej preprave. Avšak za dopytom zaostáva kvalita a hustota európskej železničnej infraštruktúry.

„Politici v EÚ si začínajú uvedomovať, čo v železnici máme. Že ide o jeden z najekologickejších spôsobov nákladnej prepravy. My sme investovali do vlastných e-lokomotív, e-žeriavov, ľahkých vagónov a vlastných hybridných lokomotív, čím sme znížili emisie CO2 takmer o 80%. Vďaka produktu HHLA Pure vieme už dnes prepravovať kontajnery našich klientov s nulovými emisiami,“ uvádza príklad z praxe Peter Kiss.

Aktuálne
Prečítajte si aj