20.7 C
Bratislava
pondelok, 15 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

DHL investuje do podpory využívania biometánu v Írsku

Nasadenie nákladných vozidiel na biometán, ako aj investície do domácej výroby energie z biometánu budú zohrávať dôležitú úlohu pre spoločnosť DHL pri pomoci dosiahnuť cieľ nulových čistých emisií do roku 2050.

Spoločnosť DHL Supply Chain oznámila plány na začatie prevádzky nákladných vozidiel poháňaných biometánom s investíciou v hodnote 80 miliónov EUR do vyhradeného závodu na výrobu biometánu v Corku. Voľba padla na biometán, keďže sa jedná o obnoviteľný plyn so schopnosťou byť uhlíkovo neutrálny. Nové zariadenie je schopné poskytnúť palivo až pre 150 nákladných vozidiel, čo povedie k ročnému zníženiu emisií uhlíka o 15 000 ton.

Foto: DHL Supply Chain

V rámci spoločného záväzku dekarbonizovať írsku dopravnú sieť spojila DHL svoje sily s popredným maloobchodným predajcom potravín Tesco Ireland. Počas počiatočného spustenia prevádzky vozidiel a počas rozbiehania výroby bude DHL dotovať biometán z iných zdrojov. Keď bude nové zariadenie plne funkčné, bude spoločnosť prevádzkovať 92 lokálnych nákladných vozidiel na biometán v rámci celoštátnej siete Tesco. Súčasná flotila nákladných vozidiel vykonáva viac ako 2 000 jázd týždenne, ktoré obsluhujú rastúcu sieť 166 obchodov po celej krajine.

Foto: Stream BioEnergy

Závod na výrobu biometánu na Little Island v Corku spracuje ročne 90 000 ton priemyselného a spotrebiteľského potravinového odpadu, ktorý by inak mohol skončiť na skládke. Nasadenie biometánu vo veľkom si nevyžaduje žiadne modernizácie infraštruktúry existujúcej plynárenskej siete v Írsku a vzhľadom na jej schopnosť byť uhlíkovo neutrálna je biometán flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom dekarbonizácie komerčnej cestnej dopravy.

Foto: DHL Supply Chain

Tento projekt odráža záväzok spoločnosti DHL poskytovať udržateľné logistické riešenia a globálnu agendu spoločnosti GoGreen. Nasadenie nákladných vozidiel na biopalivá, ako aj investície do domácej výroby energie z biometánu budú zohrávať dôležitú úlohu pri pomoci spoločnosti dosiahnuť cieľ nulových čistých emisií do roku 2050. DHL má v úmysle pokračovať v rozširovaní siete aj do ostatných odvetví, v ktorých pôsobí.

Aktuálne
Prečítajte si aj