27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Aramco a DHL Supply Chain vytvoria spoločný podnik

Aramco a DHL Supply Chain uzavreli akcionársku dohodu o spoločnom podniku na prevádzkovanie nového zásobovacieho a logistického uzla v Saudskej Arábii. Kým Aramco patrí k najväčším svetovým spoločnostiam v oblasti globálnych integrovaných energetických a chemických spoločností, DHL Supply Chain je známym medzinárodným poskytovateľom zmluvných logistických služieb.

Ich spolupráca má za cieľ zvýšiť efektívnosť a trvalú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Vôbec prvé centrum takéhoto druhu v regióne by malo začať fungovať v roku 2025. Zákazníkom v priemyselnom, energetickom, chemickom a  petrochemickom sektore bude poskytovať komplexné služby pre spoľahlivé integrované dodávateľské a dodávateľské reťazce. Spoločný podnik sa najskôr zameria na Saudskú Arábiu, no ambíciou oboch partnerov je postupne rozšíriť dosah na celý región MENA, teda Blízky východ a severnú Afriku.

Spoločný podnik dokáže zákazníkom poskytnúť celú paletu služieb, od nákupu, cez riadenie skladov a zásob až po prepravu a spätnú logistiku. Využívať sa budú osvedčené metódy a riešenia pri riadení zásobovania a dodávateľského reťazca, ktoré zvyšujú trvalú udržateľnosť dodávateľských reťazcov, dopravy a skladovania.  

„Cieľom spoločného podniku je vytvoriť dodávateľské a logistické centrum s komplexnými službami, ktoré bude spĺňať požiadavky dodávateľských reťazcov zákazníkov. Očakávame, že spoločný podnik nielen zlepší ekonomické ciele oboch našich spoločností, ale tiež urýchli rast v Saudskej Arábii a regióne Blízkeho východu a severnej Afriky,“ hovorí prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Aramco Amin H. Nasser.

„DHL má v úmysle rozvíjať svoje obchodné a logistické siete v Saudskej Arábii a v celom regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a zároveň rozširovať svoje pokrytie trhu. V spolupráci so spoločnosťou Aramco poskytneme regionálnym a nadnárodným spoločnostiam z týchto sektorov prístup k robustnej medzinárodnej logistickej sieti, ktorá podporí pozitívny hospodársky rast a zároveň podporí udržateľné aktivity,“ doplnil generálny riaditeľ DHL Supply Chain Oscar de Bok.

Spoločný podnik bude využívať moderné technológie, ktoré pomôžu spoločnostiam znížiť náklady, maximalizovať efektívnosť a využívať výhody digitalizácie. Založenie spoločného podniku je vyvrcholením dlhoročnej spolupráce oboch partnerov. Jeho cieľom je transformovať riadenie zásob a logistiky, rozšíriť obchodné aktivity, vytvoriť nové pracovné miesta a umožniť hospodársku diverzifikáciu v Saudskej Arábii a krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky. Založenie spoločného podniku podlieha schváleniu regulačných orgánov,  ako aj splneniu obvyklých zmluvných podmienok.

O najväčšom automatizovanom logistickom centre, ktoré pre Peek & Cloppenburg otvorila DHL Supply Chain v Nemecku, si môžete prečítať tu.

Aktuálne
Prečítajte si aj