23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Ako obnoviť firemnú flotilu za cudzie?

Keď firmy uvažujú nad obnovou svojho vozového parku, často sa stretávajú s otázkami ohľadom financií – má firma dostatok prostriedkov? Môže si dovoliť zadĺžiť sa na potrebnú dobu a za prijateľných podmienok?

Ak je odpoveď na tieto otázky nie, často sa firmy snažia vozidlá využívať až do ich úplného konca, keď už nie je možné ani čiastočne získať späť obstarávaciu cenu prostredníctvom repredaja. Vozidlá strácajú na hodnote pomerne rýchlo – už po roku môžu prísť o 30 až 50 % svojej hodnoty a po šiestich rokoch až o 75 %, pričom náklady na ich údržbu a opravy neustále rastú.

Kedy riešiť obnovu flotily?

Petra Mišovičová z Business Lease Slovakia vysvetľuje, že firmy by mali uvažovať o obnove vozového parku, keď vozidlá dosiahnu približne 60 mesiacov alebo 180 000 km pri benzínových motoroch a 200 000 km pri dieselových. Voľba vhodného času na obmenu môže výrazne ovplyvniť možnosť zisku z repredaja vozidiel.

Jednou z alternatív, ako obnoviť flotilu, je operatívny lízing, ktorý nevyžaduje vstupný kapitál ani akontáciu a zahŕňa aj outsourcing služieb. Tento spôsob je často lacnejší oproti kúpe vozidla, financovaniu cez úver alebo finančný lízing. Aj keď vozidlo pri operatívnom lízingu oficiálne nie je majetkom firmy, môže priniesť úspory, pretože firma platí len za obdobie skutočného využívania vozidla, vrátane všetkých služieb.

„Pri prepočte za 4-ročný prenájom vozidla, čo je najčastejšia doba operatívneho lízingu, ušetrí firma v porovnaní s klasickým vlastníctvom v priemere 20-25 % na vozidlo, v porovnaní s finančným lízingom aj 30 %, a to vrátane započítania odhadu sumy z repredaja vozidla,“ vysvetľuje Petra Mišovičová.

Riešte TCO, nie len cenu auta

Celkové prevádzkové náklady vozidla (TCO) by mali zahŕňať nielen cenu vozidla, ale aj všetky súvisiace náklady, ako sú palivo, servis, poistenie, dane a administratíva. Operatívny lízing zahrňa tieto náklady do jednej mesačnej platby a zabezpečuje ich správu lízingová spoločnosť. To firme umožňuje efektívnejšie riadiť cash flow a investovať ušetrené prostriedky do hlavného podnikania. Po skončení lízingovej zmluvy má firma možnosť vozidlá vrátiť, obnoviť zmluvu alebo vozidlá odkúpiť.

Možnosť prenájmu vozidiel na krátkodobé obdobie, ako je niekoľko týždňov alebo mesiacov, je tiež dostupná a môže byť vhodná napríklad pre zahraničného manažéra na pracovnej návšteve. Operatívny lízing je vhodný pre firmy rôznej veľkosti, pretože umožňuje využiť zľavy a prístup k rozsiahlej servisnej sieti. Fixné mesačné platby zabezpečujú predvídateľné cash flow a úsporu administratívy a personálnych nákladov.

Outsourcovanie služieb znamená, že nepotrebujete riešiť úkony spojené napríklad s vyjednávaním zmlúv so servismi, pneuservismi, poisťovňami, prípadne s obstarávaním náhradných áut v prípade poruchy či sledovať zákonné povinnosti súvisiace s prevádzkou vozidla – STK, dane a podobne. Aj nastavenie palivovej politiky a využívanie palivových kariet u viacerých partnerov odbúrava administratívu a dokáže ušetriť nemalé náklady. Najmä ak zoberieme, že náklady na pohonné hmoty predstavujú až tretinu z celkových prevádzkových nákladov vozidla.

Aktuálne
Prečítajte si aj