27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Zmeny v slovenskom zastúpení značky Mercedes-Benz

Slovenské zastúpenie automobilky Mercedes-Benz na Slovensku (MBSK) prešlo začiatkom roka 2023 zásadnou zmenou. Od 1. januára 2023 sa spoločnosť rozdelila na dve samostatné spoločnosti. Kým MBSK bude aj naďalej zastrešovať všetky aktivity spojené s predajom a službami pre zákazníkov v oblasti osobných vozidiel a vanov, predaj nákladných vozidiel a autobusov a s nimi súvisiacimi službami pre zákazníkov bude zastrešovať novo vzniknutá spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia, s.r.o. (DTBSK).

Generálnym riaditeľom novej spoločnosti DTBSK sa stal Ibrahim Demir, ktorý do 31. decembra 2022 zastával pozíciu vedúceho nákladných vozidiel na obchodnom oddelení pre nákladné vozidlá a autobusy v pôvodnej spoločnosti MBSK. MBSK naďalej vedie generálny riaditeľ Oliver Zink.

Rozdeleniu na našom trhu predchádzal návrh predstavenstva koncernu rozdeliť Daimler AG na globálnej úrovni. Koncern vo februári 2021 predstavil plán oddeliť biznis osobných vozidiel a vanov od biznisu nákladných vozidiel a autobusov. V októbri 2021 bol plán rozdelenia odsúhlasený na virtuálnom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov a v decembri 2021 sa začali na burze cenných papierov vo Frankfurte obchodovať akcie novej spoločnosti Daimler Truck AG. Cieľom rozdelenia bolo väčšie zameranie každej spoločnosti na hlavné obchodné aktivity a rozvoj ich potenciálu. Mercedes-Benz AG sa plne sústreďuje na výrobu automobilov a posilňovanie svojho vedúceho postavenia v oblasti elektromobility a softvéru vozidiel. Daimler Truck AG, ktorý patrí medzi najväčších svetových výrobcov úžitkových vozidiel, má za cieľ stať sa lídrom vo svojom odvetví a byť lídrom na ceste k CO2 neutrálnej nákladnej doprave.

Bez zmeny pre zákazníkov

Pre zákazníkov novej spoločnosti DTBSK sa takmer nič nemení. Spoločnosť aj naďalej v plnom rozsahu zabezpečuje predaj nákladných vozidiel a autobusov značky Mercedes-Benz, úžitkových vozidiel značky Fuso a autobusov značky Setra, vrátane všetkých súvisiacich služieb pre zákazníkov. Zároveň zostávajú zákazníkom k dispozícii aj všetci existujúci autorizovaní servisní partneri pre nákladné vozidlá a autobusy. „Do slovenskej kroniky spoločnosti MBSK sme zapísali ďalší významný míľnik. Dokončili sme rozdelenie koncernu Daimler aj na lokálnej úrovni,“povedal pri príležitosti aktuálnych zmien generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Oliver Zink. „Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii rozdelenia a vzniku dvoch samostatných spoločností, za vynaložené úsilie, ktoré zahŕňalo nespočetné množstvo činností. Rozchádzame sa aj ako kolegovia a obchodné spoločnosti v dobrom. Novej spoločnosti DTBSK prajem veľa úspechov do budúcnosti,“dodal Oliver Zink.

Aktuálne
Prečítajte si aj