27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

V Nemecku predĺžili testovaciu trasu eHighway

Úsek testovacej trate Hesse eHighway na diaľnici A5 medzi Frankfurtom a Darmstadtom predĺžili o sedem kilometrov. Znamená to, že takzvané trolejové vozidlá (O-trucks) môžu jazdiť elektricky celkovo dvanásť kilometrov južným smerom a popri tom nabíjať batérie. Smerom na sever je eHighway dlhá päť kilometrov.

Partneri zapojení do projektu ELISA dúfajú, že rozšírenie systému trolejového vedenia poskytne nový pohľad na správanie sa kamiónov pri nabíjaní na dlhších trasách a ekonomickú životaschopnosť technológie.

Projekt eHighway stále žije

V súčasnosti sa používa desať nadzemných hybridných nákladných vozidiel. Počas jazdy na testovacej trase je elektromotor elektrického vozidla poháňaný elektrinou z trolejového vedenia, pričom sa súčasne nabíjajú batérie. Dynamické nabíjanie skracuje dobu nečinnosti počas nabíjania a umožňuje elektrickú jazdu aj mimo elektrifikovaného úseku trasy.

Foto: Siemens

Po spustení pilotnej prevádzky eHighway Hessen v máji 2019 na prvých piatich kilometroch v oboch smeroch sa systém trolejového vedenia v období od mája 2022 do apríla 2023 rozšíril o približne sedem kilometrov v smere na Darmstadt. Celkovo bolo na tento účel vybudovaných 181 oceľových stožiarov pre trolejové a nosné káble, ako aj dve rozvodne pre napájanie.

Foto: Siemens

Prevádzku nadzemného vedenia nepretržite monitoruje Nemecké dopravné stredisko vo Frankfurte nad Mohanom. Odtiaľ sa systém okamžite vypne napríklad v prípade nehody alebo poruchy. Záchranári, policajti aj hasiči sú začlenení do operačných procesov a vyškolení na operácie v bezprostrednej blízkosti eHighway.

eHighway s pozitívnou bilanciou

V rámci testu v teréne bolo doteraz vyhodnotených viac ako 500 000 kilometrov najazdených ekologickými nákladnými vozidlami. Technológia eHighway je odskúšaná a otestovaná a možno ju flexibilne rozširovať. Dynamické nabíjanie batérie počas jazdy cez trolejové vedenie v podstate umožňuje čisto elektrickú jazdu až do cieľa a môže znížiť ušetriť kapacitu batérie, skrátiť dobu nečinnosti nákladného vozidla a dobu nabíjania, ako aj potrebu znížiť pevnej nabíjacej infraštruktúry.

Zainteresované dopravné spoločnosti dokázali úspešne integrovať trolejové vozidlá do svojej logistiky a sú k technológii pozitívne naladené. Zistenia z prebiehajúcej testovacej prevádzky v projekte ELISA ukazujú, že systém trolejového vedenia funguje robustne a spoľahlivo a je možné ho v krátkom čase integrovať bez výraznejších zásahov do plynulej premávky a povrchu vozovky. Uvedenie rozšírenej testovacej dráhy do prevádzky je zároveň štartovacím signálom pre novú fázu testovania v teréne, v ktorej sa teraz zohľadňujú aj údaje o nových vozidlách a typoch vozidiel, ako aj o rozšírenej testovacej dráhe.

ZdrojSiemens
Aktuálne
Prečítajte si aj