27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Scania zverejnila výročnú správu aj report o udržateľnosti

Scania má za sebou ďalší silný rok a to nielen na Slovensku. Pokračovala vo silných obchodných výkonoch a zvýšila tržby aj zisk. Tento týždeň zverejnila správu o udržateľnosti, ktorá podrobne opisuje jej finančné, sociálne a environmentálne výsledky v roku 2023.

Pohľad na súhrn celého roka 2023 ukazuje, že čisté tržby skupiny Scania vzrástli o 28 % na 204,1 miliardy SEK (oproti 159,2 mld. SEK v roku 2022). Upravený prevádzkový zisk dosiahol 26,0 miliardy SEK (vs. 14,0 mld. SEK v roku 2022) a upravená prevádzková marža dosiahla 12,7 % (oproti 8,8 % v roku 2022).

Dodávky sa zvýšili o 13 % na 96 727 vozidiel, z toho 246 vozidiel bolo s nulovými emisiami. Pre porovnanie, v roku 2022 ich bolo 262. Príjem z poskytovania služieb sa po úprave menovej konverzie zvýšil o 11 %. Príjem objednávok sa zvýšil o 2 % na 84 080 vozidiel.

Silný štvrtý štvrťrok 2023

Čisté tržby skupiny Scania v Q4/2023 vzrástli o 21 % na 60,0 miliardy SEK, upravený prevádzkový zisk dosiahol 7,4 miliardy SEK a upravená prevádzková marža činila 12,3 %. Dodávky sa zvýšili o 8 % na 28 984 vozidiel, z toho 57 vozidiel s nulovými emisiami. Príjem z poskytovania služieb sa po úprave menovej konverzie zvýšil o 6 %. Príjem objednávok vozidiel sa v štvrtom štvrťroku znížil o 5 %, čo odráža bežnejšiu úroveň dopytu na niektorých kľúčových trhoch spoločnosti Scania v Európe.

Finančné výsledky Scania 2023

Generálny riaditeľ Scanie Christian Levin k súhrnným výsledkom povedal, že tak ako mnohé iné podniky, aj Scania sa musela prispôsobiť svetu, kde je novou normou neistota a neustále nepokoje. „Hoci sa nám v roku 2023 podarilo stabilizovať toky a dosiahnuť dobré finančné výsledky, stále spoločne s partnermi a výrobcami nástavieb usilovne pracujeme na zlepšení presnosti dodávok našim zákazníkom,“ vysvetľuje.

Míľniky a výzvy v oblasti udržateľnosti

V roku 2023 dosiahla spoločnosť Scania mnohé míľniky na ceste k udržateľnému dopravnému systému. Ide napríklad o otvorenie závodu na montáž batérií, ktorý umožní výrobu elektrických nákladných vozidiel vo veľkom meradle, investície do portfólia elektrických produktov a jeho rozšírenie a prenos cieľov dekarbonizácie dodávateľského reťazca na formálne požiadavky.
Každá veľká transformácia však prináša výzvy. Spoločnosť Scania sa ako prvá v odvetví zaviazala k vedecky podloženým cieľom a stanovila si globálne ciele na rok 2025.

Scania je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblastiach 1 a 2 (emisie z vlastnej prevádzky), s poklesom o 42 % smerom k cieľu 50 % do roku 2025, dekarbonizácia prevádzky vyrobených vozidiel, z ktorej pochádza najväčší podiel emisií uhlíka, však prináša viac výziev.

Ťažké výzvy do budúcnosti

V rámci tejto tzv. oblasti 3, teda vozidiel Scania v prevádzke, je cieľom dosiahnuť zníženie emisií o 20 % do roku 2025. V súčasnosti činí zníženie od východiskového roku 2015 takmer 3 %. Zmena skladby predaja viedla k negatívnemu vývoju kľúčového ukazovateľa vykázaného v roku 2023.

Vykázané zníženie oblasti 3 vychádza z objemov v roku 2022, pretože vstupné údaje vychádzajú z používaných vozidiel. Znamená to, že sa v hodnotách pre rok 2023 ešte plne neprejaví dopad iniciatív, ako je napríklad zavedenie nového úsporného hnacieho ústrojenstva Scania Super.

Cieľ v oblasti 3 pre rok 2025 je tak stále výzvou, ale aj vodítkom pre pozitívne zmeny. V roku 2024 sa Scania zameria na efektivitu vodičov, optimalizáciu špecifikácií vozidiel, podporu obnoviteľných palív a rozšírenie elektrifikovaných riešení, čo jej umožní pokračovať v plnení cieľov v oblasti zníženia emisií.

„Elektrifikácia síce predstavuje konečnú odpoveď a my robíme všetko pre to, aby sme zvýšili výrobu batériových elektrických vozidiel, ktoré budeme dodávať našim zákazníkom, ale tu a teraz sú pre dekarbonizáciu rozhodujúce opatrenia na úsporu paliva a využívanie obnoviteľných palív,“ uzatvára Christian Levin.

ZdrojScania
Aktuálne
Prečítajte si aj