27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Európska komisia má dohodu na kontroverznej emisnej norme Euro 7

V pondelok 18. decembra vznikla kompromisná dohoda na finálnej podobe emisnej normy Euro 7. Aj tá ale vyvoláva zmiešané reakcie medzi politikmi a priemyselnými odvetviami. Európskej komisii sa nepodarilo sprísniť limity pre výfukové plyny z osobných a nákladných vozidiel, pretože by podľa niektorých politikov a automobilového sektora hrozilo ich zdražovanie. Dôraz sa tak kladie na zníženie škodlivýn z bŕzd a pneumatík.

Nové pravidlá prinášajú zásadné zmeny v oblasti merania emisií z bŕzd a pneumatík vozidiel. Tento krok je považovaný za kľúčový v rámci celkovej transformácie odvetvia, keďže tieto formy znečistenia sú problémom aj pri prechode na elektromobilitu. „Obmedzenie tohto znečistenia má zmysel, pretože ovplyvňuje zdravie obyvateľstva,“ uviedol pre portál Euractiv český europoslanec a hlavný vyjednávač pre túto agendu, Alexandr Vondra.

Euro 7 ovplyvní aj elektromobily

Zároveň nová norma Euro 7 stanovuje minimálne požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných vozidlách, čo je krok smerujúci k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti týchto technológií. Tieto špecifikácie majú posilniť dôveru spotrebiteľov v elektromobilitu a poskytnúť im informácie o environmentálnej spôsobilosti ich vozidiel.

Po piatich rokoch alebo 100 000 najazdených km by batéria mala dosahovať 80 % svojej kapacity a po ôsmich rokoch alebo 160 000 najazdených km by to malo byť minimálne 72 %. V prípade dodávok sú tieto hodnoty 75 % po piatich rokoch alebo 100 000 km a 67 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km.

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) prijalo dohodu s pochopením, zdôrazňujúc technické a investičné výzvy, ktoré nové ustanovenia prinášajú. Naopak, dodávateľská skupina CLEPA označila výslednú normu za málo ambicióznu.

Konečné schválenie normy členskými štátmi a Európskym parlamentom je očakávané, no predtým musí prejsť ešte niekoľkými formálnymi krokmi. Napriek určitým kompromisom a nesúhlasom táto dohoda predstavuje dôležitý krok v snahe Európy zvládnuť výzvy súvisiace s emisiami a prechodom na udržateľnejšie formy dopravy.

Európa na ceste k udržateľnej mobilite

Európsky parlament a členské štáty našli kompromis, ktorý vyvažuje rôzne záujmy a smeruje k dosiahnutiu environmentálnych cieľov. Napriek tomu, že niektoré skupiny považujú výsledok za nedostatočný, podľa mnohých je dôležité, že Európa smeruje k zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti.

V kontexte tejto dohody je teraz na miestnych a národných orgánoch, aby podporili tieto zmeny prostredníctvom vlastných politík a iniciatív. Vytváranie nízkoemisných zón v mestských oblastiach, zvyšovanie investícií do infraštruktúry pre elektromobilitu a podpora výmeny starších vozidiel za ekologickejšie alternatívy sú len niektoré z možných krokov, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

Aktuálne
Prečítajte si aj