23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

EÚ posiliní cezhraničnú spoluprácu pri riešení dopravných priestupkov

Ešte v polovici marca vyjednávači z Európskeho parlamentu (EP) a Európskej rady dosiahli neformálnu dohodu o posilnení spolupráce členských štátov EÚ pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov.

Aby sa zabránilo nezodpovednej jazde v zahraničí, aktualizované pravidlá rozšíria zoznam dopravných priestupkov spáchaných vodičmi, ktorí nie sú rezidentmi. Pri týchto priestupkoch sa spustí cezhraničná pomoc, čo môže viesť k pokutám pre nebezpečných vodičov. Okrem prekročenia rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu alebo nezastavenia na červenú svetelnú signalizáciu pridali európski zákonodarcovia k týmto priestupkom aj nebezpečné parkovanie a predchádzanie, prejazd neprerušovanou čiarou a útek z miesta nehody.

Foto: Cargo magazín

Vzájomná pomoc a jasné lehoty

Keďže približne 40 % cezhraničných priestupkov zostáva nesankcionovaných, poslanci EP navrhli robustnejšie postupy pomoci medzi krajinami EÚ a povinnosť pomôcť nájsť osobu zodpovednú za dopravný priestupok.

Dohoda zaväzuje krajiny EÚ, aby na takúto žiadosť odpovedali bez zbytočného odkladu, najneskôr však dva mesiace po zozbieraní všetkých potrebných informácií. Okrem toho, na žiadosť krajiny, v ktorej došlo k priestupku, môže krajina EÚ, v ktorej má priestupca bydlisko, prevziať výber pokút za dopravné priestupky, pokiaľ sú vyššie ako 70 eur a neboli zaplatené po vyčerpaní všetkých právnych krokov.

Foto: Cargo magazín

Krajina EÚ, v ktorej došlo k dopravnému priestupku, má jedenásť mesiacov od dátumu priestupku na vydanie oznámenia o dopravnom priestupku. Dohoda tiež uvádza hlavné prvky tohto oznámenia, ktoré okrem času a okolností priestupku musí obsahovať informácie o možnostiach odvolania sa proti pokute.

Poslancom EP sa tiež podarilo vyrokovať ustanovenie, podľa ktorého dva roky po transpozícii nových pravidiel do národného práva budú súkromné subjekty úplne vylúčené z pomoci členským štátom EÚ pri výbere dopravných pokút od zahraničných vodičov.

Vznikne online portál

Na zvýšenie transparentnosti a uľahčenie implementácie nových pravidiel dostala Komisia za úlohu vytvoriť online portál, ktorý bude obsahovať pravidlá, možnosti odvolania a príslušné pokuty za dopravné priestupky, spolu s ďalšími informáciami.

Spravodajca EP Kosma Złotowski povedal, že „zahraničná evidenčná značka nemôže byť licenciou na bezprávie na cestách. Aktualizované pravidlá uľahčia výmenu informácií o priestupkoch na cestách medzi členskými štátmi, zároveň zabezpečia, aby vodiči mali jednoduchý prístup k potrebným informáciám prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov.“

Foto: Cargo magazín

Złotowski dodal, že sa im podarilo rozšíriť rozsah pravidiel len v tých oblastiach, kde to môže mať skutočný vplyv na zníženie počtu nehôd, vrátane tých, ktoré zahŕňajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky. „Výrazne sme posilnili postavenie vodičov, ktorým musí byť poskytnutá adekvátna a včasná informácia v jazyku, ktorému rozumejú, o ich právach a postupe pri odvolaní sa proti trestu.“

Aké budu ďalšie kroky

Predbežná dohoda ešte musí byť schválená Európskou radou a Európskym parlamentom. Členské štáty EÚ budú mať 30 mesiacov na transpozíciu nových ustanovení do národného práva a prípravu na ich implementáciu. Dohoda o cezhraničnej výmene informácií o dopravných priestupkoch dopĺňa ďalšie právne predpisy EÚ, ktoré sa zaoberajú diskvalifikáciou vodičov, pri ktorých Parlament stanovil svoje stanovisko vo februári.

Oba tieto právne predpisy sú súčasťou balíčka pre bezpečnosť na cestách, ktorý predstavila Komisia v marci 2023. Balíček má za cieľ zlepšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, uľahčiť uplatňovanie dopravných pravidiel cez hranice a modernizovať pravidlá pre vodičské oprávnenia.

Aktuálne
Prečítajte si aj