21.8 C
Bratislava
pondelok, 22 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

ČESMAD si volil nového prezidenta

Členovia Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia si po štyroch rokoch volili nových zástupcov do vrcholných riadiacich a kontrolných orgánov. V poradí 32. plenárne zhromaždenie združenia zároveň schválilo priority cestných dopravcov na ďalšie funkčné obdobie nového vedenia.

Členovia Prezídia ČESMAD Slovakia si za prezidenta opätovne zvolili Pavla Piešťanského zo spoločnosti Yellow Express. Prvým viceprezidentom združenia sa stal Pavol Hudák z HUDOS-u, druhým viceprezidentom Stanislav Boušek zo spoločnosti BOSTA.

„Cestná doprava má pred sebou náročné výzvy, a preto bude dôležité, aby sa prijali viaceré strategické legislatívne návrhy nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť sektora cestnej dopravy na Slovensku,“ povedal po hlasovaní staronový prezident združenia Pavol Piešťanský. Ako dodal, zníženie dane z motorových vozidiel mal už parlament na stole niekoľko krát, rovnako ako opatrenia, ktoré by zvýšili čistý príjem profesionálnych vodičov. Doteraz však o nich nehlasoval, čo sa ČESMAD pokúsi zmeniť.

Priority ČESMAD majú 19 bodov

Združenie zásadne nesúhlasí s viacerými plánovanými zmenami, ako je skokové navyšovanie
sadzieb mýta, spoplatnenie ciest II. a III. triedy mýtom či zavedenie bodového systému aj pre profesionálnych vodičov. Podľa prezidenta by pri vozidlách nad 12 t by pre vodičov mal
platiť zákaz nakládky a vykládky. Takisto by sa mali vytvoriť podporné mechanizmy štátu, aby dopravcov motivovali k prechodu na novšie, ekologickejšie vozidlá.

Priority združenia ČESMAD Slovakia na ďalšie štyri roky majú celkovo devätnásť bodov a sú rozdelené do piatich okruhov – oblasti daní a poplatkov, oblasti zamestnávania, bezpečnosti na cestách, odbornosti a pracovných podmienok vodičov a oblasti ekológie a modernizácie sektoru dopravy.

ZdrojČESMAD
Aktuálne
Prečítajte si aj