27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Ako znižujú slovenské podniky emisie skleníkových plynov?

Svetu hrozí do konca roku 2100 oteplenie klímy až o 3 stupne Celzia. Vyplýva to zo správy Environmentálneho programu OSN (UNEP). Generálny tajomník OSN António Guterres preto v novembri vyzval svetové spoločnestvo, aby v znižovaní emisií skleníkových plynov konalo ráznejšie.

Tento problém sa týka aj Slovenska. Kým zásadnejšie nástroje a inciatívy zo strany štátu stále chýbajú, aj u nás už využívame inovácie, ktoré pomáhajú znižovať emisie CO2. Ide napríklad o umelú inteligenciu, nové technológie zachytávania CO2, či inteligentné batériové úložisko.

Ekologickejšia oceľ z U. S. Steelu vďaka AI

Najväčší producent emisií CO2 na Slovnesku, košický U. S. Steel, využíva umelú inteligenciu (AI) priamo pri produkcii ocele. AI predikuje správny čas ukončenia tavieb v konvertoroch a zároveň radí operátorom, ako zmeniť niektorý parameter, prípadne kedy ukončiť proces v najvhodnejšom čase.

„Využívanie umelej inteligencie pomáha košickej spoločnosti U. S. Steel vyrábať oceľ lacnejšie, s nižším dopadom na životné prostredie a s ďalšími výhodami,“ hovorí generálny manažér pre stratégiu Juraj Sabol. U. S. Steel zároveň v júni obdržal od ministerstva životného prostredia dokopy 600 miliónov eur na zavedenie nových elektrických oblúkových pecí.

Tie majú nahradiť vysoké pece so silne znečisťujúcim uhlím. Nové pece budú používať elektrickú energiu na výrobu tepla, čím ponúkajú nízko uhlíkovú alternatívu. Takto by sa podľa Ministerstva životného prostredia ročne ušetrilo 2,6 milióna ton emisií CO2. Avšak, v posledných dňoch sa objavili informácie, že kvôli prechodu košickej fabriky do rúk nových, japonských vlastníkov sa termín pre výmenu pecí nemusí stihnúť a tým sa ohrozí aj jeho financovanie.

Nová technológia zachytáva a skvapalňuje biogénny CO2

Jedinečná technológia prispeje k znižovaniu emisií skleníkových plynov v Leopoldove. Spoločnosť SIAD v spolupráci so spoločnosťou Enviral spustili novú technológiu na zachytávanie a skvapalňovanie biogénneho CO2. Na Slovensku ide o unikátnu prevádzku, ktorá pomáha znižovať emisie fosílneho CO2.

Emisie sú nahradené z úložiska nerastného pôvodu z hlbinného vrtu. Inštaláciu technológie v Leopoldove vykonala talianska spoločnosť SIAD, ktorá sa zameriava na výrobu potravinárskych, priemyselných plynov, inžinierstvo, zdravotníctvo nielen v Európe alebo po celom svete.

„Vďaka tejto technológii sme schopní zachytiť a skvapalniť oxid uhličitý biogénneho pôvodu, čo zabráni ťaženiu oxidu uhličitého fosílneho pôvodu z podzemných zdrojov. Namiesto toho sa zachytí už priamo z výroby našej prevádzky a nevypustí sa voľne do ovzdušia. Tento priaznivý environmentálny efekt v podobe redukcie fosílneho CO2 nie je vôbec zanedbateľný,“ vysvetľuje Miroslav Sabo, Application Engineer v SIAD Slovakia.

Veľká úspora CO2

Výrobná kapacita prevádzky je plánovaná na produkciu 40 000 ton potravinárskeho CO2 biogénneho pôvodu ročne. V druhej fáze projektu dôjde k navýšeniu na 80 000 ton ročne, čo z nej urobí jedinú a najväčšiu prevádzku svojho druhu na Slovensku.

Plánovaná produkcia predstavuje približne tretinu celkovej produkcie CO2, ktoré vyprodukuje spoločnosť Enviral počas výroby bioetanolu. Nahradením 40 000 ton fosílneho CO2 biogénnym CO2 sa odrazí v znížení emisnej stopy bioetanolu. Časť vyrobeného bioetanolu sa tak stane emisne neutrálnym, teda dôjde k 100% emisnej úspore. 

Inteligentné batériové úložisko v Tower 115

Administratíva budova Tower 115 v Bratislave využíva inovatívne riešenie založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Ročne ušetrí budove 400 ton emisií, čo je viac ako 7-násobok uhlíkovej stopy z výroby batérie. 

Batériové úložisko brAIn riadi vyvinutý inteligentný softvér, ktorý nabíja batériu v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína nabíjanie automaticky pri preťaženej sieti. Budova ďalej spotrebúva elektrickú energiu vtedy, kedy ju potrebuje. Úložisko brAIn iba rozhoduje, či pôjde o uskladnenú elektrinu, alebo elektrinu zo siete.

Aj budovy môžu šetriť

Batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičné zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn. Od prevádzkovateľa siete je možné získať presné údaje, koľko fosílnych zdrojov bolo nahradených. Preukázateľné zníženie emisií CO2 si môže majiteľ vykázať v ESG reporte.  

Budovy môžu znižovať emisie CO2 aj iným spôsobom – šetrným kúrením pomocou spätného získavania tepla zo spalín (heat recovery system). „Strata energie zo spalín alebo iného tepelného procesu je zvyčajne okolo 15 až 20 percent. So systémom spätného získavania tepla od exodraftu môže byť obnovených až 80 percent tepla. Inak povedané, existuje tu potenciál zníženia spotreby paliva o 12 až 16 percent a redukcia emisií CO2,“ uzatvára obchodný riaditeľ spoločnosti Almeva Pavel Ulrich.

Aktuálne
Prečítajte si aj