9.4 C
Bratislava
sobota, 20 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Zákaz nakládky a vykládky vodičom v ďalšej krajine?

Snaha prilákať k povolaniu profesionálneho vodiča viac ľudí sa zatiaľ nevyvíja podľa predstáv celého odvetvia. Avšak, v Európe sú krajiny, ktoré sa snažia zatraktívniť túto prácu, resp. aspoň zmierniť jej negatívne stránky. Najnovšie s takýmto návrhom prichádzajú vo Francúzsku, kde navrhujú zákaz nakládky a vykládky vodičom.

Podobné opatrenie už platí v Portugalsku a v septembri 2022 s ním prišli aj v Španielsku. Teraz s rovnakým opatrením prichádza francúzske združenie cestných dopravcov OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers Européens). Podľa ich návrhu by vodiči ťažkých nákladných vozidiel mali mať zakázané vykladať a nakladať tovar. Po vzore Portugalska a Španielska chcú takto zatraktívniť povolanie profesionálneho vodiča aj v krajine galského kohúta.

Francúzska vláda na tento návrh odpovedala prípadovou štúdiou, ktorá má vyhodnotiť potenciálne dopady a realizovateľnosť takéhoto kroku. Francúzsky minister dopravy Clément Beaune poveril tuto úlohou hlavný inšpektrorát pre životné prostredie a udržateľný rozvoj (IGEDD). Združenie dopravcov OTRE sa však obáva negatívnych dopadov zákazu, ak tento zákaz nebude navrhnutý a prijatý v dostatočne vecnej a vymožiteľnej miere. Dopravcovia zdôraznili aj svoju požiadavku na lepšiu vymožiteľnosť súčasných pravidiel.

Čo sa píše v návrhu

OTRE navrhuje, aby sa Článok 11 zmluvy pre štandardnú prepravu tovaru zahrnul priamo do zákona o preprave tovaru a stal sa tak povinným. Pravidlá by navyše mali byť doplnené usmerneniami pre špecifické situácie, napríklad keď je daný čas nakládky a vykládky prekročený. Ak je zdržanie mimo kontrolu dopravcu, zodpovedná strana by mala dopravcovi zaplatiť dodatočnú kompenzáciu, založenú na špecifických ukazovateľoch zverejnených organizáciou Comité National Routier (CNR).

Ďalej OTRE navrhuje, aby bol do všeobecného zákona o preprave tovaru pridaný Článok 7 štandardného prepravného kontraktu, ktorý hovorí o tom, že o nakládku alebo vykládku zásielok s váhou 3 a viac ton sa má postarať odosielateľ alebo prijímateľ. Dopravca môže vykonávať tieto úkony, ak s ním vopred podpíšu kontrakt, stanovujúci odmenu za nakládku alebo vykládku. Pri zásielkách vážiacich 3 a menej ton by za vykládku a nakládku zodpovedal dopravca, vyžadoval by sa ale špecifický kontrakt alebo klauzula v zmluve.

Rovnováha medzi pracovnými podmienkami a nariadeniami

Návrh OTRE chce nájsť rovnováhu medzi zlepšovaním pracovných podmienok a prevenciou namáhavej práce, ktorú si vyžadujú mnohé operácie spojené s prepravou tovaru. Združenie prízvukuje dôležitosť jasných pravidiel a efektívnosti ich vymožiteľnosti v existujúcich zmluvách, aby sa zaručilo férové zaobchádzanie a kompenzácie pre dopravcov. Zároveň OTRE upozorňuje, že nedostatočne navrhnutý a prijatý zákaz vykládky a nakládky pre vodičov ťažkých nákladných vozidiel môže priniesť negatívne dôsledky.

Zásadné pokuty v Portugalsku a Španielsku

V Španielsku zaviedli zákaz nakládky a vykládky vodičom 2. septembra 2022. Nariadenie určuje, že v drvivej väčšine prípadov vodič nákladného vozidla nad 7,5 tony nemôže vykonávať úkony spojené s nakládkou a vykládkou tovaru. Výnimky platia pre špecifické prípady, akými sú preprava živých zvierat, vykládka malých kusových zásielok, vypúšťanie nádrží a síl alebo pri využití sklápačov.

Španielske nariadenie tiež určuje, že dopravca musí byť zasielateľom kompenzovaný, ak vykládka alebo nakládka trvá viac ako hodinu. Firmy, ktoré toto nariadenie porušia, môžu dostať pokutu až do 4 600 eur. Pokuty v Španielsku hrozia aj vtedy, ak objednávateľ mešká s dohodnutými platbami za faktúry.

Aktuálne
Prečítajte si aj