5.6 C
Bratislava
streda, 17 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Výnimka z nemeckého mýta pre remeselníkov

Nemecký Toll Collect informoval, že v zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov.

Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti. Či sú požiadavky na to splnené, závisí od konkrétnej jazdy a prepravovaného tovaru. Výnimka pre remeselníkov platí, ak vozidlo vedie zamestnanec remeselnej prevádzky a prepravuje materiál, výbavu alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon služieb a prác remeselnej prevádzky, alebo ak prepravuje remeselný tovar, ktorý bol vyrobený, ďalej spracovaný alebo opravený vo vlastnej remeselnej prevádzke.

Aké sú ďalšie podmienky

Predpoklady na výnimku pre remeselníkov spĺňajú všetky povolania, ktoré sú uvedené v prílohách A a B nariadenia o remeselnej činnosti, ako aj povolania v oblasti odbornej prípravy uznávané v Nemecku, ktorých profil činnosti je porovnateľný s profilom remeselnej činnosti. Výnimka pre remeselníkov platí aj pre zahraničné remeselné prevádzky.

Na internetovej stránke Toll Collect môžu remeselné prevádzky prihlásiť vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré jazdia za podmienok uvedených vo výnimke pre remeselníkov. Pomocou týchto informácií možno kontroly dodržiavania mýtnej povinnosti prispôsobiť tak, aby boli minimalizované odstavenia vozidiel a úradné postupy.

Užitočné linky

Pre jazdy, pri ktorých nie sú splnené podmienky výnimky pre remeselníkov, je možné úhradu mýta pred nástupom jazdy prihlásiť a uhradiť v aplikácii Toll Collect alebo na internetovej stránke Toll Collect. Tu nájdete informácie o aplikácii a tu informácie o prihlasovaní prostredníctvom internetovej stránky.

Pre vozidlá remeselných prevádzok, ktoré pri jazdách v prevažnej miere nespĺňajú požiadavky na výnimku pre remeselníkov, v záujme pohodlnej úhrady mýta odporúča Toll Collect inštaláciu svojho prístroja spoločnosti alebo od poskytovateľa služieb European Electronic Toll Service (poskytovateľ EETS).

Spoločnosť Toll Collect poskytuje palubné prístroje (palubné prístroje Windshield alebo palubné prístroje so slotom DIN) pre všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony. Montáž palubných prístrojov sa realizuje v dielni servisného partnera. Podniky by si mali čo najrýchlejšie dohodnúť termín montáže u niektorého z 1 300 servisných partnerov. Tu nájdete informácie o palubných prístrojoch.

Po zavedení mýta pre hmotnostnú triedu najvyššej technicky prípustnej hmotnosti vyššej ako 3,5 tony sa sadzby mýta pre niektoré triedy vozidiel od 1. júla 2024 mierne znížia. Sadzby mýta od 1. júla 2024 sú v tomto linku. Ďalšie informácie nájdete aj na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu www.balm.bund.de.

Aktuálne
Prečítajte si aj