21.8 C
Bratislava
pondelok, 22 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Veľkí hráči ako PepsiCo, Nike či Heineken chcú bezemisné nákladné vozidlá skôr

Globálni hráči ako Nike, Heineken či PepsiCo vyzývajú Európsku úniu (EÚ), aby zvýšila klimatické ciele pre nákladné vozidlá a pomohla im splniť ich vlastné záväzky voči klíme. V liste zákonodarcom EÚ, ktorý podpísalo 41 dopravcov, zasielateľov, logistických firiem a e-mobiliy spoločností vrátane Maersku a DFDS, že ambicióznejšie normy CO2 v rokoch 2030 a 2040 znížia náklady a urýchlia veľkovýrobu bezemisných nákladných vozidiel.

Výrobcovia nákladných vozidiel si sami zadali ambiciózne dobrovoľné záväzky a chcú predávať viac nákladných vozidiel s nulovými emisiami, najmä elektrických a vodíkových. Spoločnosti preto v liste naliehajú na poslancov Európskeho parlamentu a rady EÚ, aby sa zvýšil cieľ úspory CO2 do roku 2030.

Chcú byť ešte prísnejší

V liste sa navrhuje namiesto aktuálneho zníženia emisií o -45 % zníženie až o -65 %. Tým sa podľa signatárov zabezpečí, že regulačné ciele budú na porovnateľnej úrovni ako dobrovoľné ciele výrobcov. Počet ekologických nákladných vozidiel na európskych cestách v roku 2030 by tým podľa nich bol o viac ako 150 000 vyšší v porovnaní so súčasným návrhom Európskej komisie.

„Ambícia PepsiCo znížiť emisie aspoň o 40 % do roku 2030 a dosiahnuť nulovú hodnotu do roku 2040 do značnej miery závisí od úsilia našich partnerov podieľajúcich sa na hodnotovom reťazci a ich snahy o dekarbonizáciu, vrátane logistiky tretích strán. Preto je prechod na cenovo dostupný a bezemisný pohyb tovaru v Európe našou spoločnou zodpovednosťou. Vyzývame politikov v Bruseli, aby stanovili ambicióznejšie normy emisií CO2 pre nákladné vozidlá, pretože to nie je len kritický krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klimatickej neutrality, ale aj strategický krok pre úspech nášho priemyslu, hovorí riaditeľka pre udržateľnosť v PepsiCo Europe, Archana Jagannathan.

Presné míľniky

Signatárske spoločnosti vyzývajú EÚ, aby stanovila jasný dátum, kedy 100 % nových nákladných vozidiel bude musieť byť bezemisných. To je podľa nich kľúčové pre dekarbonizáciu odvetvia do roku 2050, keďže priemerná životnosť nákladných vozidiel je v Európe približne 18 rokov. V liste sa uvádza, že všetky typy nákladných vozidiel by mali podliehať klimatickým cieľom, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia zvýšia výrobu vozidiel s nulovými emisiami vo všetkých segmentoch. V návrhu Komisie boli vyňaté niektoré typy vozidiel vrátane smetiarskych a stavebných nákladných vozidiel a niektorých mestských distribučných nákladných vozidiel, ktoré sa často ľahko elektrifikujú – s prínosom pre kvalitu ovzdušia v mestách.

„A.P. Moller-Maersk je plne odhodlaná dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2040 vo všetkých našich podnikoch. To si vyžaduje značné investície a veríme, že záväzok týkajúci sa konca predaja vozidiel využívajúcich fosílne palivá v roku 2035 nás približuje k dosiahnutiu našich emisných cieľov, a tak pomáha našim zákazníkom znižovať ich uhlíkovú stopu. Riadenie prechodu na alternatívne palivá v cestnej nákladnej doprave však nemôžu vykonávať len popredné spoločnosti, ako je Maersk a mnohí z našich dôležitých zákazníkov a logistických partnerov. Potrebné sú ďalšie opatrenia zo strany regulačných orgánov, podnikov a spotrebiteľov a odporúčame, aby všetky politiky stanovili tak, že podporia silné dopytové signály pre toto odvetvie, aby sa urýchlil tento prechod,“ hovorí globálny vedúci realizácie energetických tranzícií v Maersk Landside Transportation Kenny Kristensen.

Pomôže väčší tlak na bezemisné nákladné vozidlá?

Niekoľko spoločností si stanovilo ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a zdôraznilo dôležitosť podstatného zvýšenia dostupnosti a urýchleného uvedenia širšej škály nákladných vozidiel s nulovými emisiami v nasledujúcich rokoch. Úspory z rozsahu podľa nich znížia počiatočné náklady na nákup elektrických a vodíkových nákladných vozidiel a zabezpečia, že ich vlastníctvo a prevádzka bude čoskoro menej nákladná ako u nákladných vozidiel s naftovým motorom.

Sophie-Kim Chapman, vedúca oddelenia dekarbonizácie v DFDS, si myslí, že „je v záujme nás všetkých, aby sme presadzovali viac nákladných vozidiel s nulovými emisiami na cestách už skôr, a aby sme mali jasné zámery týkajúce sa nákladných vozidiel aj infraštruktúry. Dostaneme sa tak rýchlejšie k zníženiu emisií aj k cenovej parite v porovnaní s naftou, a dopravcom, ako sme my, to umožní plánovať vopred, s väčšou istotou.“

Čo stanovila EÚ

Signatárske spoločnosti vnímajú, že EÚ zaviedla podmienky umožňujúce uvedenie nákladných vozidiel s nulovými emisiami vrátane povinných nabíjacích staníc a zliav na cestnom mýte pre elektrické a vodíkové nákladné vozidlá. Vyzývajú členské štáty, aby čo najskôr implementovali tieto zákony. Napriek tomu veria, že revízia noriem CO2 pre nákladné vozidlá dáva tvorcom politiky EÚ príležitosť rozhodnúť, či Európa využije výhody cenovo dostupného pohybu tovaru bez emisií a všetky ďalšie výhody, ktoré prinesú životnému prostrediu, priemyslu, vodičom a verejnému zdraviu.

Európska komisia navrhla cieľ zníženia emisií CO2 o 45 % (v porovnaní s úrovňami v rokoch 2019/2020) pre nové nákladné vozidlá predané v roku 2030, pričom v roku 2040 sa má byť toto zníženie až o 90 %. Ministri životného prostredia EÚ a Európsky parlament v súčasnosti rokujú o návrhu noriem a mali by sa dohodnúť na konečnom nariadení do začiatku budúceho roka.

Aktuálne
Prečítajte si aj