21.2 C
Bratislava
pondelok, 15 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Scania a HAVI testujú autonómne vozidlo v praxi

Scania a HAVI spoločne testujú autonómne nákladné vozidlo, ktoré bude tovar prepravovať po verejne prístupných cestách. Pilotné nasadenie bude prebiehať v rámci bežnej premávky a jeho cieľom je zistiť, či sú autonómne vozidlá vhodné na prepravu medzi logistickými centrami.

Scania a HAVI spoločne testujú autonómne nákladné vozidlo, ktoré bude tovar prepravovať po verejne prístupných cestách. Pilotné nasadenie bude prebiehať v rámci bežnej premávky a jeho cieľom je zistiť, či sú autonómne vozidlá vhodné na prepravu medzi logistickými centrami.

Ide o prvý podobný projekt v Európe. Test bude prebiehať v bežnej premávke medzi dvoma logistickými centrami. Autonómna Scania sa bude pohybovať medzi švédskymi mestami Södertälje a Jönköping, na trase dlhej približne 300 kilometrov. Nákladné vozidlo ju prejde za približne 3 hodiny. Prvú a poslednú míľu tohto dodávateľského reťazca zaistia vozidlá ovládané vodičom.

Pilotný projekt je prvým krokom, ktorý má ukázať, či dokážu byť autonómne vozidlá použiteľnou súčasťou prepravných reťazcov medzi logistickými centrami. Tak HAVI ako aj Scanii navyše dáta z testovania pomôžu vyhodnotiť efektivitu nasadenia takých vozidiel v rámci flotily.

„Vieme, že v nasledujúcich rokoch prejde celý prepravný systém zásadnou zmenou. Celé odvetvie čelí výzvam v podobe nedostatku vodičov a klesajúcich marží, prechod k autonómnym vozidlám tak musí nastať okamžite. Autonómnu prevádzku sa musíme naučiť chápať už teraz, aby sme boli pripravení na chvíľu, keď bude pripravená aj samotná technológia. Veríme, že tento pilotný projekt bude skutočne zásadným krokom,“ hovorí Robert Melin Mori, projektový manažér spoločnosti Scania, ktorý je za projekt zodpovedný.

„Ide o autonómne dopravné riešenie, ktoré funguje na bežných cestách za bežnej premávky, pri ktorom sa prepravuje komerčný tovar pre tretiu stranu. Niečo podobné zatiaľ v Európe nikto neskúsil. Sme nadšení, že na tomto projekte môžeme spolupracovať s HAVI,“ dopĺňa Peter Hafmar, ktorý je v Scanii zodpovedný za autonómne riešenia.

Spolupráca HAVI a Scanie trvá roky a obe spoločnosti majú za sebou celý rad projektov zameraných na technológie a riešenia budúcnosti a elektrifikáciu nákladnej dopravy. Obe sa zhodujú aj v záväzku dekarbonizácie prepravných systémov a snažia sa skúmať riešenia, ktoré môžu zvýšiť efektivitu a udržateľnosť nákladnej prepravy.

„Vďaka najrôznejším iniciatívam, ktorých sme sa spoločne zúčastnili, sme dospeli k vzájomnému porozumeniu a sme nadšení, že môžeme byť súčasťou aj tohto najnovšieho pilotného projektu. Má v sebe obrovský potenciál tak pre náš budúci vzťah so Scaniou, ako pre všetky dodávateľské reťazce,“ hovorí Massimo D’Alessandro, riaditeľ pre udržateľnosť a inovácie v HAVI.

Aktuálne
Prečítajte si aj