24 C
Bratislava
utorok, 25 júna, 2024
46 300 1 430 18 600

Preťažovanie vozidiel: V ČR je to každé tretie

Agentúra ČTK informovala o tom, ako sa v prvom polroku českej polícii darilo pri kontrolách dodržiavania maximálnej povolenej hmotnosti nákladných vozidiel. Policajti spolu odvážili 8 391 vozidiel, pričom 2 744, teda každé tretie z nich bolo preťažené. Zaujímavosťou je, že v prvom polroku 2022 uskutočnili českí policajti 10 752 kontrol, ktoré odhalili 2 526 preťažených kamiónov. Kým počet kontrol teda klesol, preťažovanie vozidiel sa zhrošuje a vozidiel pribudlo.

Zo všetkých odvážených vozidiel v 1. polroku 2023 bolo 3 754 českých, 1 381 z nich presiahlo maximálnu povolenú hmotnosť. Z Európskej únie pochádzalo 4 297 vozidiel (1 332 preťažených), 340 pochádzalo z tretích krajín (30 preťažených). Za prvý polrok strážcovia zákona udelili 2 483 pokút na mieste, čo je o 200 viac ako za rovnaké obdobie pred rokom. Počet kaucií vzrástol o 350 na 1 265, informuje ČTK. Celkovo bola suma udelených kaucií vo výške viac ako 22,6 mil. Kč (939 552 eur). Kauciu môžu policajti udeliť vtedy, ak existuje reálna obava, že sa páchateľ priestupku bude vyhýbať správnemu konaniu.

Na preťažovanie vozidiel upozornil aj český NKÚ

Na negatívne dôsledky preťažovania nákladných vozidiel upozornil aj český Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Vo svojej kontrolnej správe o modernizácii diaľnice D1 uviedol, že preťažené vozidlá svojou jazdou poškodzujú vozovku a výrazne skracujú jej životnosť. Poukázal aj na nefunkčný systém vysokorýchlostného váženia, pretože váha na českej diaľnici D1 síce zistila 17 216 prípadov preťaženia, Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) však cestnému správnemu úradu odovzdalo iba 448 podnetov na zahájenie konania o priestupku, píše ČTK.

Susedná česká republika má v súčasnosti 6 vysokorýchlostných váh, ktoré fungujú najmä pre tzv. predvýber, kedy sa preťaženie musí overiť na statickej váhe. Minister dopravy Martin Kupka sa už skôr vyjadril, že do konca budúceho roka by ministerstvo chcelo mať v prevádzke spolu 12 takýchto váh, niektoré navyše aj s certifikáciou k udelovaniu automatických pokút.

Chcú odstrániť administratívnu záťaž

Český zákon o pozemných komunikáciách umožňuje preťaženým nákladným vozidlám udeliť pokutu 9 000 Kč (374 eur) za každú začatú tonu, ktorá prekračuje najvyššiu povolenú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy. Pri prekročení najvyššej povolenej hmotnosti do pol tony je pokuta 5 000 Kč (208 eur). České ministerstvo dopravy v máji uviedlo, že chce novelizovať zákon o pozemných komunikáciách a znížiť pokuty za preťaženie o polovicu, ak vodič pokutu zaplatí na mieste. Cieľom takejto novely je odbúrať administratívnu záťaž.

Preťažovanie vozidiel je problémom aj u nás

Aj keď podobná súhrnná štatistika hodnotiaca stav na slovenských cestách nie je známa, problém s preťažovaním nákladných vozidiel máme aj u nás. Na Slovensku platí, že ak vozidlo prekročí najvyššiu prípustnú hmotnosť nad 10 %, hrozí pokuta 50 eur. Sadzba pokuty sa postupne zvyšuje v závislosti od hodnoty prekročenia hmotnosti. Jej maximálna výška je 650 eur.

ZdrojČTK
Aktuálne
Prečítajte si aj