4.8 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Čo znamená nový dopravný balíček pre výrobcov nákladných vozidiel?

Európska komisia 11. júla predstavila svoj dlho očakávaný balík ekologickej nákladnej dopravy, iniciatívu v rácmi stratégie Green Deal, ktorej cieľom je výrazne znížiť emisie z cestnej dopravy. Európske združenie výrobcov vozidiel ACEA sa na novopredstavený balíček pozrelo bližšie a skúmalo, čo budú jeho návrhy znamenať pre európsky automobilový priemysel.

Je všeobecne známe, že vozidlá s nulovými emisiami si vyžadujú vyššiu hmotnosť, zaťaženie náprav aj priestor. Revízia smernice o hmotnostiach a rozmeroch by preto mohla prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre vozidlá s konvenčným pohonom, čo je úprava, ktorú európski výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov požadovali už dávno.

Detaily treba doladiť, ale nie je to zlé

Podľa ACEA sa európski výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov zhodli, že treba doladiť viacero detailov, niektoré revízie a úpravy navrhované Európskou komisiou sú však povzbudzjúce. Dodatočná povolená hmotnosť a dĺžka pre bezemisné ťažké úžitkové vozidlá je podľa združenia dôležitým krokom správnym smerom. ACEA však dodáva, že prechod na nulové emisie toto opatrenie podporí iba vtedy, ak prinesie aj zvýšenie maximálneho zaťaženia na jednotlivé nápravy.

Výrobcovia vítajú navrhované zvýšenie maximálnej hmotnosti vozidiel s nulovými emisiami o štyri tony nad rámec súčasného limitu 40 ton povoleného pre ťažké nákladné vozidlá. To nielenže vykompenzuje ťažšie technológie s nulovými emisiami, ako sú batérie (a teda aj ťažšie vozidlá), ale umožní to aj ďalšie užitočné zaťaženie, t.j. kamión môže prepraviť viac nákladu, pretože tieto technológie sa časom stanú ľahšími. Pre úplnosť dodajme, že dve tony navyše boli pre ekologické nákladné vozidlá k dispozícii už teraz, EÚ však tento bnefit navrhla rozšíriť na 4 tony.

Komisia si priznala nedostatky

Komisia tiež uznala niekoľko nedostatkov v existujúcej smernici upravujúcej rozmery a hmotnosti, ako sú odlišné pravidlá pre dlhšie a ťažšie vozidlá na úrovni členských štátov. Práve takéto nedostatky negatívne ovplyvňujú efektívnosť dopravy. Harmonizované pravidlá v členských štátoch by mohli zmierniť súčasné prekážky v cezhraničnej doprave pre výrobcov nákladných áut a autobusov.

Zákonodarcovia musia teraz zabezpečiť, aby bola smernica upravujúca rozmery a hmotnosti uznaná ako kľúčový faktor umožňujúci prechod na klimatickú neutralitu. Automobilky vyzývajú európsky parlament a radu, aby neodkladali návrh smernice a urobili rýchly pokrok pri odstraňovaní prekážok, ktoré môžu brániť prijatiu nákladných vozidiel a autobusov s nulovými emisiami na trh.

Je CountEmissionsEU iba jednoduchým účtovníctvom?

Komisia zverejnila aj svoj návrh účtovania emisií skleníkových plynov pre dopravné služby – takzvané nariadenie CountEmissionsEU. Európsky automobilový priemysel a jeho zákazníci už prechádzajú z konvenčne poháňaných vozidiel na modely s nulovými emisiami a pravidlá CountEmissions majú potenciál posunúť tento prechod ešte ďalej, ak budú efektívne implementované.

Návrh však môže predstavovať potenciálne úskalia pre výrobcov vozidiel. ACEA neustále upozorňuje na nové pravidlá EÚ, ktoré sú v rozpore s tými existujúcimi alebo ich duplikujú, a návrh CountEmissions nesmie ísť rovnakým smerom.

Či už ide o pravidlá týkajúce sa emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, smernicu o obnoviteľnej energii, smernicu o kvalite paliva, nariadenia EÚ o batériách, LCA a pravidlá povinnej starostlivosti, požiadavky na meranie emisií musia byť v súlade s inými regulačnými povinnosťami.

Nákladná doprava je iná

Ako už ACEA zdôraznila predtým, zákonodarcovia musia lepšie zohľadniť rozdiely v nákladnej a osobnej doprave. Mali by zabezpečiť, aby účtovný rámec dostatočne rozlišoval to, že rôzne charakteristiky, či už ide o nákladnú alebo osobnú dopravu, nezostanú bokom.

Európski zákonodarcovia by tiež mali uznať, že počítanie emisií z dopravy a logistiky nie je jednoduchá úloha. Zatiaľ čo výnimka pre MSP má zmysel, nemali by podceňovať vplyv dodatočných nákladov a administratívnej záťaže pri prechode tohto sektora na nulové emisie.

Smernica o hmotnostiach a rozmeroch a pravidlá CountEmissions prichádzajú v čase, keď európski výrobcovia čelia rastúcemu konkurenčnému tlaku zo zahraničia a rastúcim regulačným výzvam doma. Obe hlavné iniciatívy balíka ekologickej nákladnej dopravy majú potenciál buď urýchliť, alebo spomaliť prechod odvetvia na bezemisnú dopravu. Veľa bude závisieť od nasledujúcich rokovaní, ale tieto diskusie by podľa ACEA mali prebiehať s ohľadom na to, že zabezpečia konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

ZdrojACEA
Aktuálne
Prečítajte si aj