5.6 C
Bratislava
streda, 17 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Nové logistické centrum Renault Trucks pre celý svet

Renault Trucks plánuje postaviť nové globálne distribučné centrum náhradných dielov vo svojej historickej lokalite v Saint-Priest na okraji Lyona. Nahradí ním staršie zariadenia. Do výstavby investuje 132 miliónov eur.

Keďže storočná budova distribučného centra vo Vénissieux už nevyhovovala environmentálnym a operačným požiadavkám logistických aktivít, Renault Trucks sa pozeral po možných riešeniach, vrátane presunu na iné miesto. Nakoniec sa francúzsky výrobca rozhodol presunúť svoju logistickú platformu do areálu v Saint-Priest, kde sa momentálne nachádza jeho výrobný závod na nápravy.

Veľká logistická operácia

Súčasný závod v Saint-Priest sa pripravuje na presun do susedného Vénissieux, neďaleko závodu na výrobu motorov. Počas nasledujúcich troch rokov sa tak uskutoční veľká operácia na presun logistickej platformy na miesto starej továrne, čo si najprv vyžiada demoláciu existujúcej budovy a dekontamináciu pôdy. Rekultivácia tejto priemyselnej lokality bude v súlade so zásadou nulovej umelej pôdnej pokrývky.

Budova, ktorá bude mať kapacitu pre viac ako 500 zamestnancov, bude mať okrem iného flexibilný, škálovateľný sklad s rozlohou 46 000 m², integrujúci štandardné skladovanie, úplne automatizovanú oblasť určenú pre malé diely a oblasť vyhradenú pre skladovanie batérií.

Najprísnejšie bezpečnostné štandardy

Budúce distribučné centrum je navrhnuté tak, aby spĺňalo najprísnejšie bezpečnostné štandardy, vrátane úplného oddelenia logistických tokov nákladných vozidiel a ostatných vozidiel. Významné úsilie bude venované tiež zlepšeniu ergonómie a pracovného komfortu operátorov, vrátane robotizácie určitých operácií a optimalizácie regálov na skladovanie. Nové postupy budú navrhnuté v úzkej spolupráci so zamestnancami. Kancelárska časť bude mať rozlohu 4 000 m².

Tento projekt, ktorý nadväzuje na záväzok Renault Trucks k dekarbonizácii svojich aktivít, predstavuje krok vpred v prechode na výrobu obnoviteľnej energie. Nové distribučné centrum je navrhnuté ako budova s pozitívnou energetickou bilanciou. Vybavené bude fotovoltickými panelmi na celej streche a bude vyrábať obnoviteľnú elektrickú energiu, ktorá pokryje nielen vlastné požiadavky (vrátane vykurovania budovy, vysokozdvižných vozíkov a nabíjania elektrických vozidiel), ale aj požiadavky susedných budov. Všetky zariadenia budovy budú 100 % bez fosílnych palív, využívať budú iba túto obnoviteľnú elektrinu.

Strategické nové logistické centrum Renault Trucks

Bruno Blin, prezident spoločnosti Renault Trucks povedal, že „výstavba novej logistickej platformy v Lyone je strategickou investíciou pre Renault Trucks. Posilňuje dlhodobú životaschopnosť našej lokality a odráža našu túžbu budovať pevnú, udržateľnú budúcnosť založenú na inováciách, ponúkajúc nové, dlhodobé príležitosti pre súčasných aj budúcich zamestnancov.“ Renault Trucks sa zaviazal vysadiť v novom areáli 400 stromov.

Harmonogram projektu

2024: Predloženie žiadosti o stavebné povolenie
2025: Presun závodu na nápravy do Vénissieux, čo umožní demoláciu existujúcej budovy a dekontamináciu pôdy
2026: Začiatok výstavby
Koniec 2027: Inštalácia vybavenia
Začiatok 2028: Postupný presun aktivít
Polovica 2028: Nové distribučné centrum je plne prevádzkyschopné

Aktuálne
Prečítajte si aj