28 C
Bratislava
piatok, 19 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Nemci chcú zlepšiť možnosti parkovania pre nákladné vozidá

V Nemecku plánujú spustiť službu, ktorá vodičom nákladných vozidiel pomôže nájsť voľné parkovacie miesta. Dáta sa budú čerpať s pomocou mýtneho systému.

Spolkové ministerstvo pre digitálne technológie a dopravu (BMDV) oznámilo novú iniciatívu na podporu vodičov nákladných vozidiel pri hľadaní parkovacích miest. Tento krok zahŕňa využitie údajov z mýtneho systému na monitorovanie a poskytovanie informácií o dostupnosti parkovacích miest pre nákladné vozidlá.

Dňa 3. júla 2024 bola podpísaná zmluva medzi prevádzkovateľom mýtneho systému Toll Collect a Spolkovým úradom pre logistiku a mobilitu (BALM) o vytvorení a prevádzke novej služby s nazvom „Stellplatzinformationsdienst“, skrátene SID. Tento projekt si kladie za cieľ zjednodušiť a urýchliť proces hľadania parkovacích miest pre vodičov nákladných vozidiel po celej krajine.

Ako to funguje?

Toll Collect, na základe údajov z mýtneho systému, systematicky zaznamenáva obsadenosť parkovacích miest pre nákladné vozidlá na odpočívadlách po celom Nemecku a tieto informácie v reálnom čase poskytuje prostredníctvom SID. Informácie o dostupnosti parkovacích miest budú dostupné ako otvorené dáta v digitálnej platforme Mobilithek, ktorú spravuje federálna vláda.

Poskytovatelia navigačných aplikácií pre nákladné vozidlá a Autobahn GmbH des Bundes budú mať prístup k týmto údajom a budú ich môcť integrovať do svojich vlastných aplikácií. To umožní vodičom nákladných vozidiel jednoducho a rýchlo nájsť voľné parkovacie miesta pomocou ich palubných systémov.

Postupné zavádzanie služby

SID bude zavádzaný postupne. V druhej polovici roka 2025 budú k dispozícii informácie o obsadenosti parkovísk približne na polovici z celkového počtu 1 900 odpočívadiel na nemeckých diaľniciach. Do polovice roku 2026 by mali byť pokryté všetky tieto odpočívadlá. Plány zahŕňajú aj začlenenie údajov od súkromných prevádzkovateľov parkovacích miest, ako sú napríklad autohofy.

Výhody pre vodičov aj logistiku

Táto nová služba má priniesť významné zlepšenie situácie pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí často čelia problémom s nájdením voľného parkovacieho miesta. Rýchly prístup k aktuálnym informáciám o obsadenosti parkovísk zvýši efektivitu a bezpečnosť cestnej dopravy. Taktiež to pomôže znížiť čas strávený hľadaním parkovacieho miesta, čo môže prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok vodičov a celkovému zníženiu emisií zbytočne pohybujúcich sa vozidiel.

Iniciatíva BMDV a spolupráca s Toll Collect a BALM predstavuje dôležitý krok smerom k modernizácii a digitalizácii infraštruktúry cestnej dopravy v Nemecku. ťažiť z toho budú môcť nielen vodiči, ale aj celý logistický sektor.

Aktuálne
Prečítajte si aj