23.1 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Krádeže v doprave vzrástli minulý rok o viac ako tretinu

Krádeže v doprave boli v roku 2023 v Európskej únii na vzostupe. Medziročne ich pribudlo 35,46 % v porovnaní s rokom 2022. Uvádza to Asociácia na ochranu technologických aktív (TAPA EMEA).

Údaje sa týkajú incidentov registrovaných v databáze TAPA EMEA Intelligence System (TIS) a zahŕňajú celkový počet trestných činov, ku ktorým došlo a boli do systému zaznamenané, bez ohľadu na to, či boli nahlásené príslušným orgánom.

ERP systém SAP
Foto: pixabay.com

Krádeže v doprave

Počet zaznamenaných trestných činov minulý rok vzrástol zo 6 113 na 8 281. Celková strata pri všetkých trestných činoch, kde bola nahlásená hodnota odcudzeného tovaru, predstavovala 549 miliónov eur, čo je o 438 % viac v porovnaní s rokom 2022 a až o 1 076 % viac v porovnaní s rokom 2021.

V regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) sa počet krádeží tovaru v roku 2023 zvýšil takmer o 700 %, z 13 008 na 103 529 incidentov. Celková strata z týchto trestných činov dosiahla astronomickú sumu viac ako 724 miliónov eur. To je nárast o 163 % v porovnaní s rokom 2022 a o 627 % v porovnaní s rokom 2021.

Najviac incidentov sa v roku 2023 odohralo v Nemecku (33,2 % všetkých nahlásených krádeží), Francúzsku (14,6 %) a Taliansku (13,1 %). Časté prípady sa tiež vyskytli vo Švédsku (12,7 %) a Španielsku (11,3 %).

Prologis Park Prague Rudná DC6
Foto: P3

Aspoň trochu dobrou správou je, že prvý štvrťrok 2024 možno považovať za relatívne úspešný. Počas prvých 3 mesiacov roka bolo v Európskej únii zaznamenaných 2 616 prípadov krádeží nákladu. To je pokles o 24 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022, aj keď aj mierny nárast (o 2,1 %) v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023.

Dôsledok vysokej inflácie

V nedávno zverejnenej správe o krádežiach v dopravnom priemysle za rok 2023 spoločnosti BSI a TT Club uvádzajú, že hlavným makroekonomickým faktorom ovplyvňujúcim kriminalitu súvisiacu s krádežami tovaru v doprave je vysoká inflácia. Autori správy poukazujú na to, že nárast cien najmä základných a hodnotných produktov priamo vedie k nárastu počtu krádeží. Zločinci totiž prispôsobujú svoje aktivity meniacim sa trhovým podmienkam a zameriavajú sa na tovar s obmedzenou dostupnosťou.

Príkladom produktu s nárastom hodnoty, ktorý sa začal kradnúť. viac, môže byť podľa autorov správy olivový olej. Tento produkt je už dlho považovaný za cenný tovar, najmä v stredomorských krajinách, ktoré sú hlavnými producentmi olivového oleja. Od januára 2021 do septembra 2023 vzrástli ceny olivového oleja o 75 %, za čo môžu rôzne faktory, vrátane zmeny klímy, ktorá ovplyvnila množstvo a kvalitu úrody, ale takisto nárast nákladov na energiu a hnojivá.

Dva kamióny na diaľnici D1 pri Senci
Foto: Cargo magazín

Nárast cien v kombinácii s obmedzenou ponukou urobil z tohto produktu atraktívny cieľ pre zločincov. Krádeže olivového oleja sa stali čoraz bežnejšími a produkt sa dostal označenie „tekuté zlato“. Jeden z najvýznamnejších incidentov sa odohral v auguste minulého roka, keď zlodeji ukradli 56 ton extra panenského olivového oleja zo skladu v Cordobe. Hodnota ukradnutého tovaru bola odhadnutá na viac ako 500 000 eur.

Chýba povedomie a osveta

Autori správy tiež uvádzajú nízke povedomie o bezpečnosti a nedostatky v zabezpečení ako hlavné faktory nárastu krádeží tovaru. Mnoho krádeží sa stáva kvôli nedostatočným bezpečnostným opatreniam počas prepravy a skladovania produktov.

V Európe sú relatívne bežné krádeže z plachtových prívesov, pretože sa k nim dá ľahko a nepozorovane dostať prerezaním plachty. Presne toto sa stalo minulý rok v júni v meste Wittenburg v Meklenbursku-Predpomoransku pri diaľnici A24. Páchatelia najprv prerezali plachtu nákladného auta a potom ukradli približne 100 televízorov LG v celkovej hodnote okolo 40 000 eur. Vodič v tom čase spal v kabíne a zlodejov nepočul.

Zlodeji sú čoraz sofistikovanejší

Organizované zločinecké skupiny využívajú pri páchaní svojej trestnej činnosti technológie na plánovanie a vykonávanie svojich činov. Cudzie im nie sú ani stále komplikovanejšie metódy ako falšovanie dokumentov, krádež identity dopravcov alebo vykonávanie fiktívneho preberania nákladov. V posledných mesiacoch došlo aj k nárastu pokusov o úverové podvody.

Odborníci preto odporúčajú dopravným a zasielateľským spoločnostiam, aby si pred nadviazaním spolupráce dôkladne preverili potenciálnych zákazníkov. Mali by skontrolovať údaje nových klientov, kľúčové osoby a sprostredkovateľov. Kontrolovať by sa malo aj poistenie tovaru a doložky.

Čo sa kradne najviac

Z celkového počtu krádeží najviac vzrástli krádeže potravín a nápojov (z 16 % v roku 2022 na 21 % v roku 2023). Tento nárast je spôsobený rastúcimi cenami potravinárskych výrobkov a ich obmedzenou dostupnosťou. Okrem toho bol zaznamenaný mierny nárast podielu krádeží poľnohospodárskych produktov (z 9 % na 10 %), čo odráža trendy súvisiace s globálnymi narušeniami dodávateľských reťazcov.

Zaujímavosťou je, že z hľadiska celkového podielu zostala krádež paliva v roku 2023 na rovnakej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa autorov správy to naznačuje neustály dopyt po týchto tovaroch, najmä v súvislosti s výkyvmi cien energií. Pokiaľ ide o krádeže elektronických zariadení, záznamy ukazujú pokles celkového podielu z 12 % na 10 %. Klesli aj krádeže automobilov (z 9 % na 7 %). V prípade kovových výrobkov sa však percentuálny podiel celkových krádeží zvýšil zo 6 % na 7 %.

Ako sa najviac kradne

Najviac krádeží (20 %) sa minulý rok odohralo priamo v skladoch, továrňach a iných podobných zariadeniach. Rok predtým bolo takýchto prípadov 26 %. Krádeže z vozidiel tvorili 14 % všetkých incidentov (nárast z 10 %). Krádeže tovaru priamo z kontajnerov alebo prívesov však klesli (z 15 % na 13 %), rovnako ako krádeže vozidiel s návesmi (z 16 % na 11 %). Prípady krádeží celých kontajnerov alebo prívesov vzrástli (z 5 % na 11 %).

Vyššie uvedené výsledky naznačujú, že metódy krádeží nákladu sa významne nezmenili a zločinci zostávajú verní svojim fungujúcim praktikám. To je dobrá správa pre dopravné a zasielateľské spoločnosti, ktoré môžu na základe týchto znalostí zvýšiť úroveň bezpečnosti vo svojich dodávateľských reťazcoch.

Často kradnú vlastní

Zaujímavým javom je miera krádeží, ktoré sú výsledkom interných aktivít. Tieto prípady zahŕňajú situácie, keď zamestnanci zapojení do dodávateľského reťazca využívajú svoje pozície na vykonanie alebo uľahčenie krádeže. Hoci tento problém existuje v Európe, je menej častý alebo menej viditeľný v porovnaní s Áziou, kde je najvyššie percento takýchto prípadov.

V roku 2023 až 26 % registrovaných krádeží nákladu v Ázii zahŕňalo účasť zamestnancov. Najčastejšie sa na takýchto zločinoch podieľajú skladníci, bezpečnostní pracovníci a vodiči nákladných vozidiel. Často pracujú v skupinách. Metódy zlodejov sú pomerne rôznorodé – od menších, rozsiahlych krádeží (na rozdiel od jednorazových veľkých krádeží často zamestnanci kradnú menšie množstvá tovaru po dlhšiu dobu) a falšovania dokumentov až po manipuláciu so systémami dohľadu.

Aktuálne
Prečítajte si aj