28 C
Bratislava
utorok, 25 júna, 2024
46 300 1 430 18 600

EÚ prijala prísnejšie emisné ciele pre nákladné vozidlá a autobusy

Nové pravidlá, ktoré Rada Európskej únie formálne prijala 13. mája 2024, stanovujú prísnejšie ciele na zníženie emisií pre nákladné autá, autobusy a autokary.

Tieto ciele sú navrhnuté tak, aby podporili vývoj a prijatie technológií s nulovými emisiami v sektore ťažkých vozidiel. Tie sú dnes zodpovedné za viac ako štvrtinu emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v Európskej únii (EÚ).

Už aj pre autá pod 16 ton

Kým predošlý návrh cieľov na zníženie emisií CO2 sa týkal iba ťažkých nákladných áut presahujúcich 16 ton, revidované nariadenie teraz zahŕňa širší rozsah vozidiel, vrátane menších nákladných áut, mestských autobusov, autokarov a prívesov. Podľa TASR sa v pondelkovom hlasovaní proti postavili iba Taliansko, Poľsko a Slovensko. Česká republika sa zdržala hlasovania.

Existujúci cieľ 15 % zníženia do roku 2025 zostal nezmenený, zmeny sa však dotkli budúcich rokov, kedy sa ciele sprísnili:

  • 45 % zníženie emisií od roku 2030 (oproti pôvodne navrhovaným 30 %)
  • 65 % zníženie emisií od roku 2035
  • 90 % zníženie emisií od roku 2040

Nariadenie zavádza veľmi ambiciózny cieľ pre mestské autobusy. Do roku 2030 musí mať 90 % všetkých nových mestských autobusov nulové emisie, pričom konvenčné modely budú úplne vyradené do roku 2035.

Plynulý prechod na čistejšie technológie

EÚ uznáva potrebu vyvážiť zníženie emisií s konkurencieschopnosťou priemyslu. Nariadenie si kladie za cieľ stimulovať inovácie v oblasti čistých technológií a zároveň zabezpečiť plynulý prechod pre výrobcov.

Nariadenie bude oficiálne zverejnené v právnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr. Európska komisia v roku 2027 preskúma účinnosť nových opatrení. Toto preskúmanie môže zahŕňať vývoj štandardizovanej metódy na hodnotenie celkových emisií CO2 počas životného cyklu ťažkých vozidiel.

Prísnejšie emisné normy sú súčasťou širšieho legislatívneho balíka „Fit for 55“, ktorého cieľom je dosiahnuť čisté zníženie emisií skleníkových plynov o najmenej 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Konečným cieľom je, aby EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu.

Aktuálne
Prečítajte si aj