27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Waberer’s kupuje podiel v železničnom dopravcovi Petrolsped Ltd.

WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. oznámila podpis kúpno-predajnej zmluvy na získanie 51 % podielu v spoločnosti Petrolsped Ltd.

Po predbežnej dohode z 19. júla 2023 vykonal Waberer’s podrobnú finančnú, právnu a technickú kontrolu a dohodol sa s vlastníkmi Petrolspedu na podrobnostiach zmluvy a na akcionárskej dohode, ktorá upravuje budúce spoločné riadenie spoločnosti.

Logistický špecialista na železnici

Skupina Petrolsped, v ktorej si Waberer’s kupuje podiel, je jedným z hlavných poskytovateľov logistických služieb v Maďarsku. Železničné logistické služby popskytuje predovšetkým v Maďarsku a Rumunsku, priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností (Pultrans a PSP Cargo Romania).

Za posledných 20 rokov si skupina Petrolsped vybudovala rôznorodé portfólio služieb, ktoré poskytuje priamo alebo prostredníctvom spomínaných dcérskych spoločností. Má tak veľkú flexibilitu pri obsluhovaní hromadných aj špecializovaných potrieb železničnej prepravy. Väčšina týchto služieb je dostupná v Maďarsku a na regionálnej alebo európskej úrovni.

Široké portfólio aj nový terminál

Podobne ako v prípade cestnej dopravy Waberer’s, aj skupina Petrolsped kombinuje flexibilné služby prepravy tovaru v spolupráci so subdodávateľmi a služby železničnej prepravy so svojím vlastným portfóliom lokomotív a vagónov. Hlavné skupiny tovarov, ktoré dodáva skupina Petrolsped, zahŕňajú poľnohospodárske produkty, suroviny pre stavebníctvo alebo elektrárne, ropné produkty, vozidlá atď.

Navyše, Petrolsped je momentálne vo finálnej fáze výstavby moderného intermodálneho terminálu v južnej časti Maďarska, ktorý by mohol predstavovať optimálny základ pre podporu intermodálnej prepravy medzi Balkánom a západnou Európou. Skupina Petrolsped dosiahla v roku 2022 konsolidovaný obrat 53 miliónov EUR a EBIT 3,8 milióna EUR.

Waberer’s ide cestou intermodálnej dopravy

Zsolt Barna, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Waberer’s International Plc. uviedol, že akvizíciou Petrolspedu Waberer’s podniká významný krok k budovaniu multimodálneho portfólia služieb, rozšíri svoje služby, rozvinie svoje schopnosti v oblasti železničnej logistiky a vstúpi do segmentu špecializovanej logistiky, ktorý v súčasnosti prevažne využíva železničné služby (napr. poľnohospodárske produkty, stavebné produkty).

Tento krok privedie Waberer’s strategicky bližšie smerom k Európskej únii a k zameraniu na zvýšenie podielu diaľkovej dopravy cez železnicu. Barna poukázal na to, že integráciou skúseností, zákazníckeho portfólia a aktív Petrolspedu bude mať Waberer’s všetky potrebné schopnosti stať sa konkurencieschopným a významným hráčom na domácom a regionálnom trhu logistiky založenej na železničnej doprave.

Segment s veľkým potenciálom

Generálny riaditeľ Waberer’s uviedol, že v tomto segmente trhu vidia významný rastový potenciál, a to aj v dôsledku nových priemyselných a automobilových investícií v Maďarsku a preto, že ich existujúci zákazníci sa čoraz viac obracajú na služby s nízkymi emisiami uhlíka.

Zsolt Kelényi a Béla Nagy, zakladajúci vlastníci skupiny Petrolsped uviedli, že akvizícia 51 % spoločnosťou Waberer’s umožní Petrolspedu vstúpiť do novej fázy svojho rastu. Dodali, že zručnosti, ktoré si získali v oblasti železničnej prepravy počas uplynulých desaťročí, ich rozsiahle portfólio služieb železničnej prepravy a odborné znalosti ich zamestnancov, v kombinácii so sieťou logistiky Waberer’s Group na celoeurópskej úrovni a cennými zákazníckymi vzťahmi, robia spoločnosť univerzálnym poskytovateľom logistických služieb, ktorý môže uspokojiť najširšie multimodálne logistické potreby svojich partnerov.

Aktuálne
Prečítajte si aj