25.2 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Výstavba Industrial Parku Valaliky pokračuje

Koncom decembra pokračovali na území budúceho priemyselného parku vo Valalikoch pri Košiciach úvodné prípravné práce. Počas uplynulých mesiacov išlo najmä o archeologické prieskumy a skrývku ornice na ploche 89 hektárov. Týmto aktivitám predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy spolu s vysporiadaním pozemkov.

Koncom decembra pokračovali na území budúceho priemyselného parku vo Valalikoch pri Košiciach úvodné prípravné práce. Počas uplynulých mesiacov išlo najmä o archeologické prieskumy a skrývku ornice na ploche 89 hektárov. Týmto aktivitám predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy spolu s vysporiadaním pozemkov.

Prvým a najvýznamnejším výrobným závodom ,ktorý bude mať sídlo v Industrial Parku vo Valalikoch je automobilka Volvo. Tento hlavný strategický investor vytvorí v regióne približne 12 tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku ďalších 4 tisíc pracovných miest. Nábor a príprava budúcich zamestnancov sú plánované na rok 2025. Výroba sa má spustiť v roku 2026.

„Pripravované územie je potrebné vnímať v globálnom kontexte a rozsahu niekoľkých desaťročí. Sledovali sme a dlhodobo vyhodnocovali aktuálne zaťaženia komunikácií v regióne aj požiadavky na infraštruktúru – vodovodné prípojky, kanalizáciu, cyklistické cesty, protihlukové bariéry. Čísla sa dopĺňajú o kapacitné požiadavky investorov v našom strategickom území, meste a celom regióne Košice tak, aby sa zohľadnili všetky požiadavky na vybudovanie potrebnej dopravnej infraštruktúry a potrebných sietí. A to nielen pre investorov, ale najmä pre okolité obce, mesto Košice a celý región. Pripravujeme ho v súlade s politikou a štandardmi spoločnosti Volvo a požiadavkami na prestížnu a unikátnu výrobu elektromobilov. Sústreďujeme sa na dlhodobú udržateľnosť a strategicky tak uvažujeme aj pri plánovaní infraštruktúry- Množstvo opatrení na ochranu životného prostredia a náhradných opatrení tam, kde ku zásahu do životného prostredia musí prísť, je dôkazom, že svoj záväzok berieme veľmi vážne.“ hovorí Miloš Durec, riaditeľ Valaliky Industrial Park.

Industrial Park Valaliky, Zdroj: valaliky.eu

Po dokončení realizácie dopravného prieskumu, ktorý skúmal intenzitu dopravy v súvislosti s priemyselným parkom aj v regióne a meste Košice, sa momentálne uvažuje o rôznych riešeniach dopravy. Hlavným cieľom je, aby park výraznejšie pomohol regiónu a mestu. Podľa investora je kľúčové, aby bola doprava vyriešená funkčne a aby sa ľudia jednoducho dostali do práce. Uvedená štúdia skúmala dopravné zaťaženie až do roku 2040.

Predpokladanému počtu pracovných miest a produkcii nových závodov sa prispôsobuje najmä dopravná infraštruktúra a vodné hospodárstvo. Na základe dopravných štúdií budú vybudované obchvaty mestskej časti Košice – Šebastovce a obcí Valaliky, Geča a Čaňa, ktoré významným spôsobom prispejú k odbremeneniu dopravy v nich. V tejto lokalite a jej okolí sapredpokladá vybudovanie približne 14,5 kilometrov nových ciest, ďalších 7 kilometrov ciest čaká rekonštrukcia a rozširovanie. Počíta sa tiež s prímestskou vlakovou dopravou, ktorá bude schopná napojiť a obslúžiť širší región či dokonca zahraničné lokality. Prestupné terminály majú podľa projektu vzniknúť v Košiciach a v obciach Valaliky, Haniska a Geča.

Pri obci Valaliky sa počíta s vybudovaním terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP). Obyvateľom okolitých obcí a zamestnancom strategického parku má pomôcť pohodlnejšie a efektívnejšie využívať pohodlnejšie hromadnú dopravu. V blízkosti priemyselného parku bude vybudovaných približne 11 kilometrov cyklotrás, ktoré uľahčia nielen dochádzanie do práce z okolitých obcí, ale budú slúžiť aj pre rekreačné využitie. Zelený pás bude plniť predovšetkým izolačnú funkciu, prispeje však aj k skvalitneniu životného prostredia. Novou výsadbou zelene bude kompenzovaný výrub drevín v strategickom parku a vzniknú tiež nové protihlukové opatrenia, ktoré majú zlepšiť súčasný stav v obci, najmä odhlučniť ju od existujúcej železničnej trate. Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý štvrťrok 2023, zakladanie prvých pilotov budúceho závodu sa má začať v druhom štvrťroku 2023.

ZdrojTASR
Aktuálne
Prečítajte si aj