23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Siad zníži emisie v Enviral Leopoldov

Skupina Siad zrealizovala v spolupráci s firmou Enviral, ktorá je súčasťou skupiny Envien Group, a so Slovenskými Liehovarmi a Likérkami, investíciu do nového zariadenia na zachytávanie a skvapalňovanie biogénneho oxidu uhličitého v Leopoldove.

Toto nové zariadenie, ktoré bolo navrhnuté a postavené v Leopoldove, prispeje k zníženiu emisií CO2 pochádzajúcich z fosílnych palív. Jeho realizáciu zabezpečili spoločnosti SIAD Slovakia a Tecno Project Industriale, ktoré sú súčasťou skupiny SIAD.

Investícia za 11 miliónov

Spoločnosť SIAD Slovakia, ktora vznikla v roku 1998, je dodávateľom technických, medicinálnych a špeciálnych plynov a bude distribuovať oxid uhličitý nielen na slovenskom trhu, ale aj v susedných krajinách. Technológiu na zachytávanie a skvapalňovanie oxidu uhličitého vyvinula spoločnosť Tecno Project Industriale, ktorá sa špecializuje na tieto procesy. Celková investícia spoločnosti SIAD do tohto zariadenia dosiahla približne 11 miliónov eur a zariadenie by malo vytvoriť nové priame aj nepriame pracovné miesta pre približne 10 ľudí.

Foto: Siad

Spoločný rozvoj Siad a Envien

Skupiny SIAD a Envien sa rozhodli pre spoločný rozvoj tohto projektu, vďaka ktorému môžu využívať svoje silné stránky. Skupina SIAD má skúsenosti s inštaláciou viac ako 300 zariadení na zachytávanie a skvapalňovanie CO2 po celom svete, zatiaľ čo závod Enviral v Leopoldove poskytuje ideálne podmienky pre technológiu zachytávania a využívania oxidu uhličitého, vďaka svojej kapacite a čistote surového biogénneho CO2 z fermentačných procesov a existujúcej priemyselnej infraštruktúre.

Využitie oxidu uhličitého je veľmi rozmanité, nachádza uplatnenie v prípade pridávania do sýtených nápojov, konzervovania potravín, intenzifikácie pestovania rastlín v skleníkoch a vertikálnych farmách, úprave vody, chladení, čistení a v chladiarenskej doprave.

Technológia zachytávania CO2

Technológia spoločnosti Tecno Project Industriale efektívne zachytáva biogénny CO2 z odpadových plynov fermentácie pri výrobe etanolu. Počas výrobného procesu sa škrob z kukurice mení na etylalkohol, pričom vedľajším produktom je CO2. Tento plyn sa následne odvádza potrubím do zariadenia SIAD, kde prechádza konečným čistením a skvapalnením. Potravinársky CO2 sa ukladá do kryogénnych nádrží, odkiaľ sa distribuuje k zákazníkom.

Výrobná kapacita tohto zariadenia dosahuje 40 000 ton biogénneho CO2 ročne s možnosťou rozšírenia na 80 000 ton, čím by sa stalo jediným a najväčším takýmto zariadením na Slovensku. Súčasná produkcia predstavuje približne tretinu celkového množstva CO2, ktoré spoločnosť Enviral vyprodukuje pri výrobe bioetanolu. Vďaka využitiu biogénneho CO2 sa zníži emisná stopa vyrábaného bioetanolu.

ZdrojSiad
Aktuálne
Prečítajte si aj