23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Raben minulý rok investoval, výnosy dosiahli 2 mld.

Raben v roku 2023 uviedol na trh sieť Eurohubov a investoval do IT, infraštruktúry a udržateľnosti. Uplynulý rok sa pre nadnárodnú logistickú spoločnosť niesol v duchu posilňovania existujúcich trhov prostredníctvom rozvoja a rozširovania skladových priestorov.

Investície skupiny Raben Group sa sústredili na rozvoj prepojení medzi krajinami prostredníctvom Eurohubov, ktoré predstavujú špičkové logistické centrá. Český Eurohub v Rokycanoch oslávi v máji svoje prvé výročie. Raben Group sa tiež zameriava na IT a redukciu uhlíkovej stopy.

Turbulentný rok 2023

Hlavné odvetvia, v ktorých Raben Group poskytuje služby, zahŕňajú potravinársky, automobilový, technologický a chemický priemysel. Firma tiež transportuje nepotravinárske FMCG a ďalšie druhy tovaru.

Zloženie obchodného portfólia sa od minulého roka prakticky nezmenilo: na prvej priečke stále dominuje cestná doprava (65 %, z toho väčšina vnútroštátna), nasledovaná zmluvnou logistikou (13 %), intermodálnou dopravou (9 %), logistikou čerstvých potravín (6 %), leteckou a lodnou dopravou (2 %), 4PL (2 %) a ďalšími (3 %). Celkové výnosy spoločnosti v minulom roku dosiahli takmer 2 miliardy EUR.

V roku 2023 sa Raben Group stretla s rôznymi výzvami, najmä s kolísaním cien pohonných hmôt, plynu a elektriny. Adaptácia na zmeny bola nevyhnutná nielen v logistike. Inflácia spôsobila zvýšenie nákladov, čo viedlo firmy k hľadaniu nových dodávateľov. Keď sa ukázalo, že ceny rastú všeobecne, firmy si ponechali súčasných partnerov a dopyt po ich službách stúpol.

Sieť Eurohubov

Kľúčovým úspechom pre Raben Group v roku 2023 bolo zavedenie siete Eurohubov – šiestich hlavných logistických centier spojujúcich sklady firmy po celej Európe. Tieto centrá sú navrhnuté tak, aby zefektívnili a ekologizovali medzinárodnú dopravu a disponujú viac ako 130 priamymi spojeniami.

Eurohub v českých Rokycanoch pri diaľnici D5 má 56 nakladacích rámp a umožňuje prekládku pomocou BDF kontajnerov, ktoré majú vyššiu kapacitu než štandardné návesy. S dennou kapacitou viac ako 750 tisíc paliet a 45 priamymi spojeniami poskytuje tento Eurohub rýchle doručenie po celej Európe. Toto centrum tiež podporuje rozvoj lokálnych spoločností a spája Česko so Slovenskom.

Sieť Eurohubov umožnila spoločnosti flexibilne reagovať na trhové zmeny a skrátila dodacie lehoty. Firma dokáže doručiť zásielky do všetkých európskych destinácií od 24 do 96 hodín v závislosti od vzdialenosti.

Počet liniek sa zvýšil

Na konci roka 2023 mala Raben takmer 600 medzinárodných liniek, čo predstavuje nárast o 5 % oproti predchádzajúcemu roku. Reorganizácia niektorých liniek viedla k zlepšeniu dodacích lehôt a nákladovej efektívnosti.

Z pohľadu nákladnej prepravy a logistiky bola prioritou starostlivosť o životné prostredie. Raben Group intenzívne pracuje na znížení uhlíkovej stopy a chce do roku 2030 znížiť svoje emisie o polovicu. Súčasťou ekologických aktivít sú napríklad „zelené“ sklady s fotovoltaickými panelmi v Nemecku, Holandsku, Rakúsku a Poľsku. Projekt v Novom Meste nad Váhom prispieva k ochrane miestneho ekosystému prostredníctvom vytvorenej zelenej oázy.

Aktuálne
Prečítajte si aj