21.2 C
Bratislava
pondelok, 15 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Navštívili sme najväčší sklad potravín na Slovensku

Najväčším skladom potravín na Slovensku sa môže pochváliť spoločnosť Kaufland, ktorá v Ilave prevádzkuje logistické centrum s rozlohou 250 000 m2. Denne jeho bránami prejde približne 300 kamiónov a keďže ide o jej jediné logistické centrum u nás, odtiaľto je zásobovaných všetkých 79 predajní Kaufland na našom území.

Ročne sa do skladov v Ilave privezie a odvezie 3,5 milióna paliet s tovarom. Denne sa vyskladní 4 400 paliet. Prečo spomíname sklady v množnom čísle? Logistické centrum v Ilave, ktoré otvorili pred 20 rokmi, sa skladá z viacerých úsekov. My sme prehliadku začali v hlbokomrazenom sklade, ktorý má rozlohu 6 100 m2 a kapacitu 7 000 paliet.

Foto: Kaufland

Celý rok -18 stupňov

V hlbokomrazenom sklade sa nachádza takmer 1 000 druhov výrobkov. Teplota tu celoročne musí byť minimálne -18 stupňov Celzia a prísne pravidlá platia aj pre dopravcov, ktorí prídu na nakládku. Prázdne návesy musia byť vychladené na -20 stupňov Celzia.

Teplota v hlbokomrazenom sklade je celoročne -18 stupňov Celzia alebo menej (Foto: Cargo magazín)

Pri nakládke tovar zo skladu prechádza cez tzv. „Cool Dock“, kde je teplota okolo nuly, priamo do návesu, aby sa dodržal teplpotný reťazec. Vzhľadom na extrémne nízku teplotu v sklade tu zamestnanci nosia špeciálne oblečenie a každú hodinu majú povinnú 10-minútovú prestávku.

Ovocie a zlelnina na 8 500 m2

ďalším je sklad ovocia a zeleniny. Má rozlohu takmer 8 500 m2 a nachádza sa tu viac ako 323 druhov ovocia a zeleniny. Kľúčovú úlohu tu okrem iného zohráva aj kontrola kvality. Riaditeľ Supply Chain managementu v Kauflande Daniel Korec nám vysvetli, že najnáročnejšie na skladovanie je ovocie s vysokým objemom vody. Najrýchlejšie totiž podlieha skaze.

Sklad ovocia a zeleniny (Foto: Cargo magazín)

Preto sa vykonávajú pravidelné kontroly čerstvosti, sleduje sa, či ovocie a zelenina nie sú zvednuté, ako voňajú alebo či nie je prítomná pleseň. Odoberajú sa aj vzorky na kontrolu obsahu pesticídov. O všetky spomínané kontroly sa starajú zamestnanci, ktorí pri tom využívajú moderné technológie.

Sklad Kaufland v Ilave, ovocie a zelenina
čerstvosť a viaceré kvalitatívne parametre ovocia a zeleniny sa pravidelne kontrolujú (Foto: Cargo magazín)

Zaujímavosťou je, že banány sú skladované zvlášť. Jednak potrebujú vyššiu teplotu. približne 15 stupňov Celzia, pričom v sklade ovocia a zeleniny je 10 stupňov. Ďalším dôvodom je, že jablká obsahujú látky, ktoré spúšťajú rýchlejšie zrenie banánov, preto by ich spoločné skladovanie mohlo ohroziť čerstvosť tohto tropického ovocia.

Viac ako 14 000 druhov tovaru

Najväčšou časťou logistického centra je sklad suchého a nepotravinového tovaru s rozlohou rozlohu 50 000 m2 a kapacitou 52 031 paliet. Nachádza sa v ňom viac ako 14 000 druhov tovaru a jeho velkosť podčiarkuje aj celkový počet príjmových a výdajových brán, ktorých je 111. 

Foto: Kaufland

Jeho súčasťou je aj automatizovaný sklad s rozlohou 5 600 m2 a kapacitou približne 27 000 paliet. Výška skladovania tu dosahuje 25 metrov. Kaufland ho uviedol do prevádzky vo februári 2020, aby ušetril miesto a urýchlil procesy.

„S tovarom nám pomáha najmodernejšia technika, ako je napríklad automatizovaný zakladač a žeriav. Vďaka tomu sme schopní za 1 minútu prijať na jednom páse až 3 palety, teda 180 paliet za hodinu,“ vysvetlil nám vedúci Produktívnych skladov Kauflandu Daniel Tarasovič. Automatizovaný sklad spracuje približne 35 % paliet prichádzajúcich do skladu suchého a nepotravinového tovaru.

Vstup na automatizovaný dopravník (Foto: Cargo magazín)

Všetko riadi počítač

Všetky procesy v automatizovanom sklade sú riadené počítačom, od vstupu po výstup. Vodič vyloženú paletu prinesie k pásu, na ktorom je automatizovaný dopravník s 12 000 senzormi a 7 žeriavmi (zakladačmi). Zakladač určuje, kde je čo uskladnené. Tým sa šetrí skladové miesto. Systém takisto zohľadňuje nastavené váhové a požiarne limity alebo strategicky zakladá rovnaký výrobok do rôznych uličiek pre prípad poruchy zakladača.

V automatizovanom sklade sa šetrí miesto vďaka užśím uličkám medzi regálmi, nemusí tu totiž chodiť retrak, všetko je riadené automticky (Foto: Kaufland)

Aj keď je samotná technológia od externého dodávateľa, o jej údržbu a prevenciu sa starajú odborní technici Kauflandu. Automatizovaný zakladač zrýchľuje preberanie paliet a ako sme spomenuli, zvýšila sa aj kapacita skladu. Minimalizuje sa tiež fyzická záťaž zamestnancov, čo prispieva k ochrane ich zdravia.

Foto:Kaufland

Mozog celého centra

O efektívne fungovanie celého logistického centra sa stará tzv. „centrálny velín“, ktorý 24 hodín denne dozerá na bezproblémový chod skladu, od príjmu po výdaj tovaru. Riadi a cez skladové príkazy zabezpečuje prácu pre pracovníkov, ktorí vychystávajú a prijímajú tovar, plánuje optimálne plochy a pristavenia paliet a komunikuje so všetkými oddeleniami. 

Centrálny velín (Foto: Cargo magazín)

Kaufland v sklade využíva okrem klasických europaliet aj špeciálne skladacie palety. Tie majú viac ako desaťročnú životnosť a sú výrazne ekologickejšie oproti klasickej europalete. S maximálnou nakladacou výškou 1,2 metra umožňujú prácu v optimálnej ergonomickej polohe a dajú sa jednoduchšie vyložiť a naložiť.

Skladacie palety vyvinuté Kauflandom (Foto: Kaufland)

Majú prepracovaný systém stabilných bočných stien, vďaka ktorému sa ušetrí 30 % fólie ročne. Navyše, skladacia paleta pomáha znižovať prepravné náklady vďaka efektívnejšiemu využitiu nakladacích priestorov. Tieto palety vyvinul Kaufland v Nemecku, no pred ich zavedením v roku 2019 bolo práve Slovensko krajinou, kde bežala ich pilotná testovacia prevádzka.

Ekologické riešenia

Kaufland rieši aj problematiku ekológie a snaží sa pozerať na svoje aktivity, aby znižoval svoju uhlíkovú stopu všade, kde je to možné. Nesúvisí to iba s efektívnym plánovaním trás a prevádzky svojho logistického centra, ale napríklad aj s využívaním rekuperácie v celom areáli logistického centra.

Foto: Kaufland

Teplo z chladiacich kompresorov vykuruje priestory pre zamestnancov a na streche skladu sú fotovoltické panely, ktoré vyrobia približne 10 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku. Zvyšná potrebná energia je výhradne z obnoviteľných zdrojov.  

Aktuálne
Prečítajte si aj