27.5 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Ľudia v doprave a logistike chýbajú

Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom odborníkov vo viacerých odvetviach. Nechýbajú len lekári, učitelia či IT odborníci, ale aj mnoho ďalších profesií, ako remeselníci a operátori strojov alebo zamestnanci v logistike.

Nedostatok lekárov a zdravotníckych špecialistov je na Slovensku frekventovaná téma. Kým u nás máme menej lekárov ako v Česku alebo Nemecku, stále sme na tom lepšie ako napríklad Maďarsko. Lepšie ale na tom nie sú ani iné dôležité odvetvia.

Budeme potrebovať odborníkov na AI aj logistiku

Logistika a preprava tovaru sú kľúčové pre komofrt života, aký zažívame dnes – dostatok potravín a tovaru nielen z domácich podnikov ale doslova zo všetkých kútov planéty je pre nás štandardom. Aj v tomto odvetví ale kriticky chýbajú odborníci.

V rámci cestnej prepravy sa hovorí najmä o nedostatku profesionálnych vodičov, dopyt je ale aj po vysokoškolsky vzdelaných odborníkoch. Napríklad na pozície zamerané na plánovanie a koordináciu prepráv. Tu sú potrební ľudia s kvalitným vzdelaním z oboru, predovšetkým z logistiky, vysvetľuje generálny riaditeľ Raben Logistics Česko a Slovensko Jakub Trnka.

Logistika je pritom odvetvím, ktorému sa prognózuje ďalší rast. Vďaka pokračujúcemu rozvoju medzinárodného obchodu a e-commerce logistika ako odbor naberá na význame – obchod, doprava a skladovanie tvorí až 15 % celosvetového HDP.

Logistika sa dnes dá študovať

Pre štúdium logistiky existuje niekoľko možností, jednou z nich odbor podniková logistika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, alternatívou je napríklad odbor dopravná technika a logistika na Technickej univerzite v Košiciach, dopravné služby a logistika na Žilinskej univerzite alebo odbor logistika na Vysokej škole logistiky v Bratislave.

Prečo o tom hovoríme? Napríklad Raben prepravuje rôzne druhy tovaru vrátane čerstvých potravín naprieč 15 európskymi krajinami. „K presnému a včasnému pohybu tak veľkých objemov nákladu sú potrební kvalifikovaní profesionáli, stále viac a viac hľadáme expertov na prácu s rôznymi softvérovými riešeniami alebo aj AI,“ vysvetľuje Jakub Trnka.

Dopyt rastie, škola je základ

Odborníkov pracujúcich na poli výpočtovej technológie má Slovensko (takisto) dlhodobý nedostatok a to nielen v logistike. Platí to vo všeobecnosti. Niektoré dôležité pozície majú problém obsadiť aj firmy ako Microsoft, AVG alebo IBM. Možností na štúdium je pritom veľa, informatikou sa zaoberá celý rad vysokých škôl od Bratislavy cez Nitru až po Košice alebo Ružomberok.

Problémy s podstavom IT odborníkov môžu vyriešiť rekvalifikácie a čiastočne aj pomoc z cudziny, podobne ako pri lekárskych odboroch. „Podarilo sa nám dostať na Slovensko desiatky šikovných študentov IT z Ukrajiny, pracujeme na príchode moldavských ‚itečkárov‘. Avšak štát nám s tým pomáha len v obmedzenej miere, chýba systémová podpora podobných projektov,“ uviedol prezident IT Asociaci Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.

Aktuálne
Prečítajte si aj