9.4 C
Bratislava
sobota, 20 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

DSV spustilo program renovácie 1 100 návesov

Namiesto zaobstarania nových zrekonštruujme a využime tie, ktoré máme. Toto si pri pohľade na flotilu svojich návesov povedali v dánskej logistickej spoločnosti DSV a vyvinuli program renovácie 1 100 návesov. V roku 2023 sa tak namiesto odchodu na šrotovisko dočkajú renovácie a budú ďalej slúžiť. Okrem nákladov tento program šetrí aj životné prostredie.

Práve znižovanie uhlíkovej stopy sa najviac podpísalo pod nápad spustiť takýto program. „DSV má vysoké ambície operovať s väčšou udržateľnosťou. Reliazácia týchto ambícií často zahŕňa inovácie a nové technológie. Ale niekedy môžeme dosiahnuť obrovskú hodnotu s využitím riešení, ktoré sú priamočiarejšie. Renovácia namiesto výmeny návesov nám umožní šetriť uhlíkovú stopu a zároveň naďalej poskytovať vysoko kvalitné služby pre našich zákazníkov,“ hovorí CEO divízie DSV Road Søren Schmidt.

Štandardne využíva DSV náves približne 5 rokov, kým ho vráti lízingovej spoločnosti. Lízingová spoločnosť alebo výrobca návesov poskytne namiesto vráteného návesu DSV nový. Renováciou návesov po 5 rokoch používania chce DSV dosiahnuť, že sa budú používať ´dalších 5 rokov a ich životný cyklus sa tak zdvojnásobí.

Zásadná úspora emisií

Na základe analýzy potreby počiatočných vstupov a výpočtu emisií pomocou konverzných faktorov spoločnosť TIP Group pre DSV vypočítala, že nový zhŕňací palchtový náves bude mať uhlíkovú stopu 18,6 ton CO2. Oproti tomu renovácia rovnakého používaného návesu má vypočítanú uhlíkovú stopu 2,7 ton CO2. V tom sú zahrnuté potrebné materiály, energie a vykurovanie, ktoré je pre renováciu potrebné. Prepočty teda ukzujú, že renováciou sa oproti nákupu nových návesov dá ušetriť 16 ton emisií na jednom návese. Na približne 1 100 návesoch, ktorých sa program obnovy v roku 2023 týka sa tak môže ušetriť 18 000 ton emisií.

Zavádzanie cirkulárnych riešení akým je toto môže byť zásadným efektívnym nástrojom na znižovanie objemu produkovaných emisií. „Renovácia našich návesov je skvelým príkladom toho, ako nás iniciatívy cirkulárnej ekonomiky môžu priniesť bližšie k realizácii našich ambícii v trvalej udržateľnosti. S globálne obmedzenými zdrojmi musíme uvažovať rozumnejšie, pokiaľ ide o spotrebu týchto zdrojov,“ hovorí Søren Schmidt.

Program renovácie návesov DSV

Renovácia spomínaných 1 100 návesov v roku 2023 odštartuje nový program DSV, pomocou ktorého sa zrenovujú všetky návesy, ktoré DSV vlastní vo svojej európskej sieti. Každý náves sa zrenovuje minimálne raz pred tým, ako bude vrátený výrobcovi. Prvé zrenovované návesy sa na cesty dostanú do konca januára 2023, posledné z prvej etapy 1 100 návesov budú zrenovované do konca decembra 2023.

Aktuálne
Prečítajte si aj