23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

DPD SK prešla na cloud od SAP

Spoločnosť DPD SK ako prvá na Slovensku dokončila implementáciu podnikového ERP systému SAP S/4HANA Cloud, čím zjednodušila svoju softvérovú architektúru a zefektívnila prevádzku. Krok bol motivovaný expanziou firmy a rýchlym nárastom počtu používaných IT nástrojov.

Nové cloudové riešenie umožňuje efektívnejšie spravovanie firemných dát, integráciu s externými platformami a ľahšiu škálovateľnosť podnikových procesov. Implementáciu zabezpečila Consulting Company Novasoft zo skupiny BiQ Group.

Všetko z jedného zdroja

Zlúčenie viacerých systémov do jedného cloudového riešenia prinieslo výhody v podobe centralizácie údajov a zjednodušenia ich správy. Jednotný dátový zdroj umožňuje lepšiu koordináciu medzi oddeleniami a zvýšenie efektivity firemných operácií. Dôkladné čistenie a migrácia dát boli kľúčové pre úspech projektu, najmä pri štandardizácii a prenose meniacich sa produktových informácií.

Vďaka novému systému môžu v DPD SK využiť výhody presnejších a aktuálnejších reportov, ktoré umožňujú okamžité reakcie na vznikajúce situácie. To predstavuje výrazný posun od predchádzajúceho systému, ktorý trpel značnými oneskoreniami v poskytovaní dát. „Možnosť pracovať s informáciami v reálnom čase je obrovským benefitom SAP S/4HANA,“ vysvetľuje Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

Komplexná zmena zhora

Projekt tiež zahŕňal zosúladenie interných procesov s novým systémom, vrátane rozhodnutí o ponechaní niektorých nástrojov a presune iných do SAP. Tento krok sa týka napríklad fakturačných systémov a spracovania platobných príkazov, čo ovplyvňuje veľkú časť operácií.

Iniciatíva k zmene vyšla z vrcholového vedenia DPD SK s cieľom zabezpečiť trvalý a udržateľný rozvoj podniku. „Spočítali sme si potrebnú investíciu, prínosy a návratnosť projektu. To nás priviedlo k riešeniu SAP S/4HANA Cloud, ktoré naše potreby a nároky splnilo,“ hovorí Marína Kunská, finančná riaditeľka DPD SK.

Migrácia do cloudu preukázala, že môže priniesť okamžité prínosy bez potreby dlhoročných investícií, najmä ak sa firmy prispôsobia osvedčeným riešeniam. Vďaka verejnému cloudu firmy ušetria čas a finančné prostriedky v porovnaní s vlastnými cloudovými riešeniami. „To je obrovská výhoda štandardizovaných riešení – umožňujú rýchle nasadenie a prinášajú okamžitú pridanú hodnotu. Verejný cloud zároveň šetrí čas i peniaze zákazníkov v porovnaní s tým, keby sa rozhodli pre private riešenie,“ vysvetľuje Martin Ferenec.

Kľúčom k úspechu migrácie je tiež interná spolupráca a schopnosť firmy efektívne zvládnuť zmenu. „DPD SK patrí medzi tie spoločnosti, ktoré dokážu zmenu riadiť a dotiahnuť. Vďaka tomu sme dokázali bez väčších problémov naraz spustiť celý produkt,“ uzatvára Michal Korf, COO BiQ Group.

Aktuálne
Prečítajte si aj