9.4 C
Bratislava
sobota, 20 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

Dachser pokračuje v raste, chystá sa investovať pol miliardy

V roku 2023 sa odvetvie logistiky stabilizovalo po predchádzajúcich rokoch plných výziev, ktoré priniesla pandémia a globálne prerušenia v dodávateľských reťazcov. Dachser sa ocitol medzi tými, ktorých finančné výsledky ovplyvnil slabší záujem o logistické služby.

Menší záujem o logistické služby priniesol zvýšenú dostupnosť dopravných kapacít a výrazný pokles cien za leteckú a námornú prepravu. Následkom týchto faktorov dosiahli príjmy skupiny Dachser približne 7,1 miliardy eur, čo je pokles o 12,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Objem prepravy sa znížil o 4,6 % na približne 77,4 milióna zásielok a celková tonáž sa zmenšila o 6,5 % na približne 40 miliónov metrických ton.

Dachser sa zameral na efektivitu

Burkhard Eling, výkonný riaditeľ spoločnosti Dachser, poukázal na to, že v roku plnom ekonomických a trhových výziev boli dodávateľské reťazce menej zaťažené, čo Dachseru umožnilo sústrediť sa na zlepšenie efektívnosti, využitie kapacít a celkovú kvalitu. Paralelne s tým spoločnosť investovala značné prostriedky do rozširovania svojej siete. V porovnaní s rokom 2019, ktorý predstavoval posledný rok pred krízou, boli príjmy v roku 2023 vyššie o viac než 25 %, pričom v tomto období firma vykázala príjmy okolo 5,7 miliardy eur.

V roku 2023 Dachser realizoval niekoľko kľúčových akvizícií a založil nové partnerstvá na strategických trhoch, vrátane Holandska (Müller Fresh Food Logistics), Austrálie a Nového Zélandu (ACA International), Japonska (50 % joint venture Dachser Japan), Talianska (80 % joint venture Dachser & Fercam Italia), Južnej Afriky (100 % akvizícia Dachser South Africa) a Švédska (Frigoscandia), pričom len akvizície v Holandsku a Oceánii sa odrazili v príjmoch za rok 2023.

Rast vlastnej siete

Eling zdôraznil, že firma prijala v roku 2023 opatrný a proticyklický prístup k investíciám, ktorým posilnila a rozšírila svoju európsku zbernú sieť v Taliansku prostredníctvom svojej tretej najväčšej akvizície. „Posilnili a rozvinuli  sme našu európsku zbernú sieť v Taliansku treťou najväčšou akvizíciou v histórii našej spoločnosti. Akvizíciami sme vstúpili na  kľúčové trhy potravinovej logistiky v krajinách Beneluxu a v severských krajinách. Okrem toho  sa nám podarilo na veľkých zámorských trhoch v Japonsku a Austrálii etablovať vlastné pobočky,“ povedal Eling.

Pre rok 2024 Dachser predpokladá mierny rast príjmov, napriek konzervatívnym ekonomickým prognózam. Firma plánuje pokračovať v investíciách do rozvoja a zlepšovania svojich sietí, digitalizácie, klimatických opatrení a rozvoja zamestnancov, pričom v roku 2023 investovala viac než 244 miliónov eur a v roku 2024 plánuje zvýšiť investície na viac ako 500 miliónov eur.

Dachser rástol naprieč divíziami

Sekcia pozemnej logistiky, zahŕňajúca prepravu a skladovanie priemyselného a spotrebného tovaru (European Logistics) a potravín (Food Logistics), zaznamenala v roku 2023 nárast príjmov o 1,8 % na 5,8 miliardy eur. Napriek tomu, objem zásielok sa zmenšil o 4,7 % a prepravená tonáž klesla o 6,5 %.

European Logistics vykázala príjmy vo výške 4,4 miliardy eur, čo bolo približne rovnaké ako v rekordnom roku 2022. Najvýznamnejší obchodný úspech dosiahla obchodná jednotka Iberia, ktorej príjmy vzrástli o viac ako 2 %. Celkový počet zásielok a tonáž však klesli pre negatívnu ekonomickú situáciu v Nemecku, ktorá mala dopad aj na susedné krajiny severnej a strednej Európy.

Food Logistics rástla, doprava bojovala

Divízia Food Logistics naďalej dosahovala úspechy, keď zaznamenala nárast príjmov o 9,7 % na 1,4 miliardy eur, vďaka pozitívnemu obchodnému rastu v Nemecku, aj v dôsledku neorganického rastu, konkrétne akvizície Müller Fresh Food Logistics v Holandsku. Spoločnosť Dachser Food Logistics prepravila 10,9 milióna zásielok, čo bolo mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka, hoci tonáž poklesla o 3,8 %.

Sekcia leteckej a námornej logistiky čelila výzvam slabého dopytu a zvýšenej prepravnej kapacity, čo viedlo k poklesu príjmov o 46,3 % na 1,3 miliardy eur. Počet zásielok sa zvýšil o 2,4 %, zatiaľ čo celková tonáž poklesla o 7,9 %.

Rozšírila sa kontraktná logistika

V roku 2023 Dachser tiež rozšíril svoje služby zmluvnej logistiky, čím zvýšil kapacitu a rozšíril ponuku skladovacích priestorov. Investície do nových kapacít zvýšili počet paletových miest na takmer 400 000, spoločnosť teraz ponúka viac než 3 milióny paletových miest na 164 skladových lokalitách po celom svete.

Pohľad do budúcnosti naznačuje, že Dachser sa zameria na ďalšiu integráciu svojich divízií Road Logistics a Air & Sea Logistics, s cieľom ponúkať zákazníkom integrované globálne riešenie zbernej služby „door to door“, ktoré firma nazýva „Global grouppage“.

Počet zamestnancov v Dachseri sa v roku 2023 zvýšil o viac ako 1 100 ľudí na celkových približne 34 000, čo odráža expanziu obchodných a IT tímov a nedávne akvizície Müller Fresh Food Logistics a ACA International.

Čistý príjem v miliónoch EURRok 2023 (predbežné)Rok 2022Zmena v roku 2023
vs. 2022
Cestná logistika5,8065,701+1,8 %
Európska logistika4,4264,443−0,4 %
Logistika potravín1 3801 258+9,7 %
Letecká a námorná logistika1 3002 420−46,3 %
Skupina7,1068,122−12,5 %
Prehľad výnosov skupiny Dachser
ZdrojDachser
Aktuálne
Prečítajte si aj