21.2 C
Bratislava
pondelok, 15 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

CHEP s certifikátom pre najlepšieho zamestnávateľa

Firma CHEP, ktorá poskytuje riešenia na trhu globálnych dodávateľských reťazcov, získala certifikát Top Employer 2024. Potvrdila tým svoju povesť dobrého a spoľahlivého zamestnávateľa v Európe. Tento certifikát udeľuje inštitút Top Employers Institute, ktorý posudzuje kvalitu pracovných podmienok v organizáciách po celom svete.

Celosvetový certifikát vydávaný týmto inštitútom získalo pre rok 2024 spolu 17 spoločností po celom svete. Pre CHEP znamená podľa samotnej spoločnosti ocenenie vynikajúcej praxe v oblasti ľudských zdrojov a ich implementácie v spoločnosti.

CHEP si ocenenie váži

Riaditeľka ľudskýchzdrojov pre strednú Európu v spoločnosti CHEP Agnieszka Szyja hovorí, že ocenenie považujú za potvrdenie oddanosti a zapojenia ich pracovníkov, vďaka ktorým sa CHEP stáva výnimočným miestom pre prácu.

„Zameriavame sa na podporu inkluzívneho prostredia a naše záväzky v oblasti udržateľnosti sú bezprecedentné. Ponúkame zamestnancom tiež vynikajúce možnosti pre ich kariérny rast. Je povzbudzujúce, že naše HR stratégie sú na globálnej úrovni považované za prémiové, a toto uznanie vnímame nielen ako dôvod na hrdosť, ale aj ako záväzok k našim pracovníkom,“ hovorí riaditeľka HR.

Hodnotenie na základe HR postupov

Top Employers Institute ocenil spoločnosti na základe ich účasti v prieskume, ktorý sa zameriava na HR postupy. Pri hodnotení sa berie do úvahy šesť hlavných oblastí, zahŕňajúcich dvadsať tém z oblasti ľudských zdrojov. CHEP získala vysoké hodnotenie vo viacerých kategóriách, vrátane stratégie riadenia ľudí, otvorenosti k nápadom od zamestnancov, kariérneho rozvoja, získavania talentov, wellbeing a udržateľnosti.

„Toto ocenenie znova potvrdzuje, že naše prístupy v oblasti HR sú medzi najlepšími na svete. Naďalej sa zameriavame na vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ktoré rešpektuje potreby našich zamestnancov, a pokračujeme v rozvíjaní komplexnej ponuky benefitov. Prioritizujeme zodpovedné a etické podnikateľské praktiky, ktoré odrážajú náš záväzok k udržateľnosti podľa ESG princípov. Naše zameranie na ochranu životného prostredia, sociálne záležitosti a správu firmy posilňuje našu výnimočnú pozíciu,“ hovorí krajinský manažér CHEP na Slovensku Stanislav Holič.

V roku 2023 CHEP prekonal svoj cieľ stanovený na rok 2025 dosiahnutím 40 % zastúpenia žien v predstavenstve a zároveň dosiahol 36,3% podiel žien na vedúcich pozíciách globálne. Spoločnosť tiež zaznamenala pokrok v oblasti bezpečnosti, s najnižšou úrazovosťou v histórii, ktorá bola o 31% nižšia v porovnaní s rokom 2020. Rozšírila ponuku programov na podporu diverzity medzi svojimi zamestnancami a poskytuje zdroje pre ľudí z rôznych rasových, zdravotných, pohlavných a socioekonomicky znevýhodnených skupín.

Ľudia sú kľúčoví

David Plink, CEO Top Employers Institute hovorí, že v období plnom výziev sa ľudia a spoločnosti často ukážu v najlepšom svetle, čo bolo viditeľné aj tento rok počas certifikácie Top Employers 2024.

„Ocenené spoločnosti predviedli skutočne vynikajúce výkony. CHEP ukázal svoju zodpovednosť voči svojim zamestnancom na celom svete. Všetky spoločnosti, ktoré získali tento globálny certifikát, sú známe svojím konzistentným prístupom k správe ľudských zdrojov. Teší nás, že môžeme v roku 2024 oceniť tieto vzorové spoločnosti a osláviť ich úspechy,“ dodáva Plink.

Aktuálne
Prečítajte si aj