30.1 C
Bratislava
štvrtok, 18 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Podnikatelia pozor na termín platenia dane z motorových vozidiel

Pre mnohé slovenské podniky a podnikateľov je január mesiacom dôležitých finančných povinností. Jednou z nich je aj povinnosť podať priznanie k dani z motorových vozidiel, ako aj túto daň uhradiť.

Každá fyzická alebo právnická osoba, využívajúca auto pre podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, musí do konca januára vykonať tieto dva kroky. Pavol Strapáč, finančný riaditeľ lízingovej spoločnosti Arval Slovakia, pre TASR upozornil, že termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2024 a do rovnakého dátumu ju treba aj zaplatiť. Ak sa daň platí bankovým prevodom, je dôležité brať do úvahy aj čas potrebný na vykonanie transakcie bankou.

Osobitnosti pri lízingu

Podnikatelia, ktorí majú vozidlá na operatívny lízing, majú určité výhody. V takýchto prípadoch lízingová spoločnosť, zapísaná ako držiteľ vozidla v technickom preukaze, je aj platiteľom dane. Situácia sa však líši, ak je podnikateľ zapísaný ako držiteľ vozidla pri finančnom lízingu. Vtedy si musí splniť povinnosť zaplatiť daň sám.

Daň z motorových vozidiel 2024

Sadzba dane sa líši v závislosti od typu vozidla – osobného alebo úžitkového. Rozlišuje sa na základe technických parametrov, ako sú zdvihový objem motora u osobných áut, alebo hmotnosť a počet náprav pri úžitkových vozidlách. Strapáč pre TASR tiež upozorňuje na zvýhodnené sadzby pre ťahače, návesy a elektrické vozidlá. Zákon podľa neho znevýhodňuje staršie vozidlá, preto staršie autá platia vyššiu daň.

Zákon taktiež hovorí o zľavách pre vozidlá s nižšími emisiami. Hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá majú nárok na 50 % zľavu zo zákonnej sadzby dane, upravenej podľa veku vozidla. Elektromobily sa tešia nulovej sadzbe dane.

Postup pri chybnom daňovom priznaní

Podnikatelia a firmy sa môžu dopustiť chyby pri podávaní daňového priznania. Ak si podnikateľ uvedomí chybu do 31. januára, mal by bezodkladne podať opravné priznanie a vyrovnať rozdiel v dani. V prípade, že chybu zistí až po tomto termíne, je povinný pripraviť a podať dodatočné daňové priznanie. Táto povinnosť nastáva v prípade, že chybou došlo k zníženiu dane. Ak na dani zaplatil viac, opravné daňové priznanie podať môže, no nemusí.

Nepodanie daňového priznania môže viesť k pokutám podľa daňového poriadku. Vzhľadom na komplexnosť a dôležitosť dane z motorových vozidiel je dôležité, aby si podnikatelia boli vedomí svojich povinností a termínov. Vyhnú sa tak neželaným finančným následkom. Prípadné nejasnosti by mali byť riešené s daňovým poradcom alebo priamo s daňovým úradom.

Aktuálne
Prečítajte si aj