23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024
46 300 1 430 18 600

Na Slovensku je nový prevádzkovateľ CNG staníc

Český dodávateľ alternatívnych pohonných hmôt Bonett prichádza s vlastnou značkou aj na slovenský trh. Začiatkom roka spustil prevádzku dvoch CNG plničiek v Bratislave a Prešove. A to by nemalo byť všetko, plánuje ďalšiu expanziu.

Bonett pôsobil na Slovensku aj doteraz, ale ako dodávateľ CNG, LNG a LPG staníc pre iných distribútorov, pre ktorých realizoval desiatky plniacich staníc. V roku 2023 pre SPP dokončil tri veľkokapacitné L-CNG stanice v Trnave, Prešove a Brodskom. Teraz otvára svoje vlastné CNG stanice a chce nadviazať na svoj úspech na českom trhu, kde má pod svojou značkou sieť 52 staníc.

Skúsenosti z českého trhu

Vďaka prevádzkovaniu vlastnej siete v Českej republike má firma cenné know-how v oblasti infraštruktúry, znižovania emisií a predaja alternatívnych palív s nižšou emisnou stopou. „Chceme túto skúsenosť preniesť aj na ďalšie trhy. Slovensko sa vzhľadom na svoju geografickú a historickú blízkosť logicky ponúka ako vhodný trh na rozvoj zahraničnej siete, ako aj na dodávky biometánu s nižšou emisnou stopou pre korporátne či štátne podniky,“ vysvetľuje Václav Holovčák, člen predstavenstva skupiny Bonett.

Pohon na zemný plyn je ekologickejší ako pohon na benzín alebo naftu. Umožňuje znížiť emisie z dopravy, pretože produkuje o 95 % menej emisií pevných častíc a o 30 % menej emisií dusíka a CO2 v porovnaní s dieselovými motormi. Jeho prevádzka je o približne 30 % tichšia. Okrem ekologického hľadiska ale prináša aj ďalšie výhody, napríklad úľavu z platby cestnej dane pre vozidlá na tento druh pohonu. Bonett v Českej republike predáva aj biometán, čím sa ešte viac znižuje produkcia CO2.

Bonett vníma záujem o alternatívne palivá u nás

Bonett vníma rastúci záujem o alternatívne palivá n Slovensku a prispôsobuje tomu svoju stratégiu. „Na Slovensku máme za sebou celý rad úspešných realizácií a vidíme záujem o alternatívne palivá. Chceme firmám, mestským autobusom aj verejnosti uľahčiť ich voľbu jazdiť s nižšími emisiami CO2. Najmodernejšia udržateľná infraštruktúra tomu môže veľmi pomôcť,“ hovorí riaditeľ Bonett Slovakia Martin Andrašovský.

Spolu s prevádzkovaním staníc v Bratislave a Prešove začína Bonett ponúkať slovenským motoristom aj svoje CNG karty. Okrem cenového zvýhodnenia im prinášajú aj ďalšie benefity, ako plnenie na faktúru s prehľadom všetkých tankovaní alebo platbu až v nasledujúcom mesiaci.

Nonstop prevádzka staníc

V Bratislave, v areáli Bory v Devínskej Novej Vsi, aj v Prešove na ulici Jána Pavla II. ide o verejnú samoobslužnú stanicu s non-stop prevádzkou. V oboch prípadoch je výdajný stojan na CNG súčasťou čerpacej stanice na klasické palivá a rozširuje tak jej portfólio ponúkaných pohonných hmôt.

„Otvorenie prvých dvoch staníc pod vlastnou značkou na Slovensku predstavuje posilnenie pozície Bonett na slovenskom trhu. Skupina bude ďalej pokračovať v dodávkach plniacej infraštruktúry tretím stranám a zároveň je pripravená financovať a budovať infraštruktúru CNG, LNG a vodíku pre projekty autobusových a dopravných spoločností,“ uzatvára Martin Andrašovský.

ZdrojBonett
Aktuálne
Prečítajte si aj