10.3 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024
46 300 1 430 18 600

BASF bude recyklovať Li-ion batérie IVECO GROUP

Skupina Iveco si vybrala dodávateľa chémie pre automobilový priemysel BASF za svojho prvého partnera pre poskytovanie riešení na recykláciu lítium-iónových batérií elektrických vozidiel skupiny.

Toto rozhodnutie je súčasťou stratégie cirkulárnej ekonomiky Iveco Group, ktorá je postavená na 4R – Repaier, teda oprava, Renovation (renovácia), Re-use (znovupoužitie) a Recycle (recyklácia). Cieľom stratégie je predĺžiť životnosť batérií, znížiť ich celkový environmentálny dopad a zabezpečiť súlad s politikou tzv. Rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá robí výrobcov zodpovedných za celý životný cyklus produktov uvádzaných na trh, od ich dizajnu až po koniec životnosti.

Aká bude úloha BASF

BASF, ktorá nedávno otvorila v Schwarzheide v Nemecku prvé európske spoločné centrum pre výrobu materiálov pre batérie a recykláciu batérií, bude organizovať a riadiť celý proces recyklácie lítium-iónových batérií používaných na elektrických dodávkach, autobusoch a nákladných automobiloch skupiny Iveco.

Dohoda zahŕňa zber, balenie, prepravu a recykláciu batérií v rôznych európskych krajinách vrátane Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva. Po zbere bude BASF mechanicky spracovávať batérie na tzv. čiernu masu, z ktorej možno extrahovať a získať späť vzácne kovy, ako sú nikel, kobalt, lítium a použiť ich pri opätovnej výrobe nových batérií. Týmto spôsobom BASF zavedie celý reťazec recyklácie batérií v Európe, aby lokálne poskytovala recyklované kovy s nízkou uhlíkovou stopou pre batériový priemysel.

„Myšlienka životného cyklu je jednou z našich strategických priorít udržateľnosti,“ uviedla Angela Qu, hlavná riaditeľka dodávateľského reťazca v skupine Iveco. „BASF zdieľa tento prístup s nami a jeho široká sieť zberu batérií a recyklačné kapacity v Európe nám pomôžu uzavrieť kruh od batérií s končiacou životnosťou k novým batériám. Spoločnou prácou dokážeme vytvoriť cirkulárnu ekonomiku a znížime našu uhlíkovú stopu, čo je v súlade so záväzkom skupiny IVECO dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040.“

„Partnerstvo so skupinou Iveco je našou prvou dohodou na recykláciu batérií z elektrických dodávok, autobusov a nákladných vozidiel a dôležitým krokom pre naše recyklačné podnikanie a rozširovanie našich aktivít do oblasti komerčných vozidiel,“ hovorí Dr. Daniel Schönfelder, prezident divízie katalyzátorov BASF, ktorý je tiež zodpovedný za obchodnú divíziu materiálov pre batérie a recykláciu batérií.

„Umožní nám to ďalej posilniť našu európsku sieť zberu a urobiť ďalší pokrok na tomto rozvíjajúcom sa trhu. Našimi recyklačnými riešeniami sa snažíme podporiť európsky trh v uzavretí kruhu a splnení ambicióznych cieľov politiky zameranej na cirkulárnu ekonomiku EÚ v oblasti batériových predpisov,“ dodáva Schönfelder.

Aktuálne
Prečítajte si aj